Інструкція для посади "Водитель трамвая 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водитель трамвая 1-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією водія трамвая 4 розряду - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії і характер можливих несправностей трамвайних вагонів усіх типів;
      - Правила дорожнього руху, технічної експлуатації та користування трамваєм;
      - існуючі форми проїзних квитків;
      - інструкцію з економії електроенергії;
      - особливості водіння трамваїв в осінньо-зимовий період;
      - порядок роботи у разі безкондукторного обслуговування пасажирів;
      - профіль та особливості дороги на маршруті, що обслуговується;
      - порядок експлуатації рухомого складу на маршрутах з важкими умовами руху;
      - порядок оформлення поїзної документації;
      - періодичність оглядів і ремонтів трамваїв;
      - правила користування радіоустановкою і компостерами;
      - інструкції щодо зчеплення-розчеплення поїздів та їх буксирування і технічного обслуговування;
      - характер можливих несправностей спецчастин контактної мережі і рейкового полотна;
      - основи психології, правила спілкування з пасажирами;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами та обладнанням і інструментами для проведення огляду трамвая.

1.4. Водитель трамвая 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водитель трамвая 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водитель трамвая 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водитель трамвая 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує трамвайними поїздами та зчепленими вагонами усіх типів.

2.2. Усуває виниклі під час роботи на лінії експлуатаційні несправності вагонів, що потребують розбирання механізмів.

2.3. Застосовує обладнання, контрольно-вимірювальні прилади і спеціальний інструмент під час планових ремонтів у депо.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водитель трамвая 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водитель трамвая 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водитель трамвая 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водитель трамвая 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водитель трамвая 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водитель трамвая 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водитель трамвая 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водитель трамвая 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водитель трамвая 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водитель трамвая 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водитель трамвая 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водитель трамвая 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водитель трамвая 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водитель трамвая 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водитель трамвая 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водитель трамвая 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.