* *
Інструкція для посади "Провідний кінооператор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний кінооператор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінооператора I категорії - не менше 2 років, творчі здібності, досвід зйомки складних постановницьких фільмів на високому художньому рівні не менше 2 повнометражних або 6 короткометражних художніх постановницьких, анімаційних чи науково-пізнавальних фільмів на високому художньому рівні з відмінною оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, технологію фільмовиробництва;
      - чинні державні стандарти і технічні умови;
      - технологію фільмовиробництва;
      - теорію і практику кінооператорського мистецтва;
      - методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомки;
      - кольорознавство;
      - експонометрію;
      - кіноматеріали та їх характеристики;
      - технологію обробки плівки;
      - основні типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми;
      - електродвигуни та джерела енергії, що застосовуються при зйомці;
      - види і типи кінознімальних об'єктів та їх характеристики;
      - засоби операторського транспорту;
      - основи світлотехніки;
      - види освітлювальної апаратури;
      - порядок оформлення заявок і замовлень на необхідну апаратуру;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки;
      - правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури, оптики, операторських механізмів, негативних кіноматеріалів і освітлювальної техніки;
      - правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний кінооператор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний кінооператор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний кінооператор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний кінооператор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Реалізує під керівництвом кінорежисера спільний задум в частині зображального вирішення фільму.

2.2. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, забезпечує високий художній рівень фільму, його зображальне трактування, достовірність портретних характеристик, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, колористичне вирішення фільму в цілому, фотографічну і технічну якість зображення, раціональне використання всієї операторської техніки.

2.3. Здійснює безпосередньо зйомку фільму, керує операторською групою і організовує її роботу.

2.4. Бере участь у формуванні операторського складу знімальної групи.

2.5. Складає перелік необхідних для зйомок апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв.

2.6. Забезпечує виконання планових завдань та економну витрату кошторисних асигнувань.

2.7. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу.

2.8. Дає рекомендації установникам кольору і світла цеху обробки плівки щодо друкування позитива.

2.9. Приймає від цеху обробки плівки спільно з відділом технічного контролю контрольну та еталонну копії картини.

2.10. Бере участь у здаванні готової картини.

2.11. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторського браку.

2.12. Здійснює експериментальні роботи в галузі кінооператорського мистецтва.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний кінооператор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний кінооператор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний кінооператор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний кінооператор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний кінооператор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний кінооператор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний кінооператор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний кінооператор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний кінооператор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний кінооператор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний кінооператор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний кінооператор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний кінооператор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний кінооператор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний кінооператор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний кінооператор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.