* *
Інструкція для посади "Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції на посаді інструктора навчально-тренувального центру атомної електростанції I категорії - не менше 2 років, або на посадах старшого оперативного чи адміністративно-технічного керівника - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з питань навчання, тренажу та підвищення кваліфікації персоналу атомної електростанції;
      - правила будови та безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій;
      - правила ядерної безпеки;
      - правила й норми радіаційної безпеки;
      - порядок розроблення навчальних планів, навчально-методичної документації;
      - основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції, основні електричні та технологічні схеми, експлуатаційні характеристики устаткування;
      - правила експлуатації технічних засобів навчання;
      - зміст та організацію методичної роботи;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі навчання та підвищення кваліфікації персоналу енергопідприємств;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки.

1.4. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує підготовку персоналу згідно з програмами підготовки, розробляє методичні вказівки і рекомендації щодо навчального процесу, проводить роботу з його вдосконалення.

2.2. Проводить теоретичні і практичні заняття та тренування з персоналом атомної електростанції з використанням навчальних тренажерів та інших технічних засобів навчання з метою вироблення і закріплення навичок оперативного керування енергоустаткуванням в експлуатаційних і аварійних режимах.

2.3. Здійснює контроль за станом і використанням навчальних тренажерів, які імітують основне устаткування атомної електростанції, екзаменаційних машин та інших технічних засобів навчання, рецензування і коректування навчальних посібників.

2.4. Бере участь у розробленні учбово-методичних матеріалів, навчальних планів, програм і графіків навчання в навчально-тренувальному центрі.

2.5. У процесі проведення занять проводить індивідуальну оцінку придбаних працівником знань, умінь та навичок, оцінку його роботи на діючому устаткуванні, готує висновки щодо професійної придатності працівника та доцільності його подальшого використання на відповідній посаді.

2.6. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, проводить практичні заняття на тренажерах зі студентами вищих навчальних закладів та учнями професійно-технічних училищ.

2.7. Забезпечує дотримання правил технічної експлуатації, охорони праці і пожежної безпеки у разі використання технічних засобів навчання.

2.8. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.9. З метою підтримки високого професійного рівня періодично проходить стажування (дублювання) на робочих місцях за професією, з якої він проводить підготовку персоналу.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.