* *
Інструкція для посади "Провідний кінооператор комбінованих зйомок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний кінооператор комбінованих зйомок" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінооператора комбінованих зйомок I категорії - не менше 2 років, творчі здібності, вміння самостійно вирішувати виробничо-технічні завдання кінозйомки, виконання великого обсягу комбінованих зйомок не менше, ніж у 2 повнометражних художніх фільмах з відмінною оцінкою роботи; або здійснення зйомок комбінованих кадрів в документальних чи науково-просвітницьких фільмах у кількості не менше 1000 корисних метрів з відмінною оцінкою роботи; або здійснення спеціальних видів зйомок у кількості не менше 800 корисних метрів з відмінною оцінкою роботи; або стаж роботи кінооператора із зйомок написів чи трюкового друку - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - теорію і практику кінооператорського мистецтва;
      - історію образотворчого мистецтва;
      - історію національного і світового кінематографа;
      - технологію фільмовиробництва;
      - методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, всі види комбінованих і спеціальних кінозйомок;
      - кольорознавство, експонометрію;
      - технологію обробки плівки;
      - основні типи кінознімальної апаратури;
      - засоби операторського транспорту, допоміжну техніку;
      - чинні державні стандарти і технічні умови;
      - найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки;
      - правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури і оптики, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний кінооператор комбінованих зйомок призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний кінооператор комбінованих зйомок підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний кінооператор комбінованих зйомок керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний кінооператор комбінованих зйомок під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює комбіновані зйомки у відповідності із загальним творчим задумом і зображальним вирішенням фільму.

2.2. Визначає спільно з режисером-постановником, кінооператором-постановником, художником-постановником і художником комбінованих зйомок зображальне вирішення, методи і технологію зйомки комбінованих кадрів.

2.3. У разі потреби бере участь в роботі по літературному сценарію в частині його втілення у кінематографічних образах, вивчає місця подій і можливих зйомок.

2.4. Бере участь у розробці ескізів комбінованих кадрів, календарно-постановницького плану і кошторису по розділу комбінованих зйомок.

2.5. Здійснює зйомку комбінованих кадрів фільму, забезпечує їх художню і технічну якість і строки виконання.

2.6. Бере участь у здачі готової кінокартини технічній комісії кіностудії.

2.7. Вивчає і впроваджує передові методи комбінованих зйомок національного і світового кінематографа.

2.8. Контролює роботу світлоустановників і проявку негативних фільмоматеріалів.

2.9. Забезпечує своєчасне здавання вихідних матеріалів.

2.10. Визначає у випадках роботи в цеху комбінованих зйомок (на дільницях написів чи трюкового друку) спільно з провідними працівниками знімальної групи зображальну форму титрів, написів чи кадрів, що здійснюються способом трюкового друку, а також методи і технологію їх виконання.

2.11. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму з цих видів робіт, у відборі, підготовці і зйомці відповідних матеріалів і заготовок.

2.12. Проводить зйомки написів, вступних титрів і всі види трюкового друку.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний кінооператор комбінованих зйомок має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний кінооператор комбінованих зйомок має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний кінооператор комбінованих зйомок має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний кінооператор комбінованих зйомок має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний кінооператор комбінованих зйомок має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний кінооператор комбінованих зйомок має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний кінооператор комбінованих зйомок має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний кінооператор комбінованих зйомок має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний кінооператор комбінованих зйомок має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний кінооператор комбінованих зйомок несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний кінооператор комбінованих зйомок несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний кінооператор комбінованих зйомок несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний кінооператор комбінованих зйомок несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний кінооператор комбінованих зйомок несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний кінооператор комбінованих зйомок несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний кінооператор комбінованих зйомок несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.