* *
Інструкція для посади "Бортпровідник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бортпровідник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортпровідника повітряного судна. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - основи трудового законодавства, накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність бортпровідників;
      - положення про службу бортпровідників;
      - порядок дії під час аварійної ситуації;
      - порядок перевезення небезпечних вантажів;
      - правила робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України;
      - норми охорони праці;
      - виробничої санітарії;
      - протипожежного захисту;
      - у разі виконання міжнародних польотів - володіння іноземною мовою в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, та стаж роботи на внутрішніх авіалініях - не менше 1 року.

1.4. Бортпровідник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бортпровідник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бортпровідник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бортпровідник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить на борту повітряного судна довідково-інформаційну роботу з пасажирами згідно з технологією роботи.

2.2. Надає послуги пасажирам відповідно до технології обслуговування і згідно з технологічною картою рейсу.

2.3. Повідомляє пасажирів про митні та прикордонні правила.

2.4. Вимагає від пасажирів виконання правил, пов'язаних із забезпеченням безпеки польотів.

2.5. Здійснює контроль прийому на борт багажу, поштових відправлень, вантажу, які заявлені до перевезення, перешкоджає порушенню вимог, встановлених авіакомпанією.

2.6. Забороняє розміщення на багажних полках або в пасажирських салонах речей, які можуть пошкодити обладнання повітряного судна або заблокувати аварійні виходи.

2.7. Контролює кількість та якість продуктів бортового харчування.

2.8. Вимагає через командира повітряного судна від робітників наземних служб якісного та своєчасного виконання робіт з підготовлення повітряного судна до рейсу.

2.9. Своєчасно та чітко вживає заходів із забезпечення безпеки пасажирів на борту повітряного судна, а також надання першої медичної допомоги.

2.10. Дотримується режиму передпольотного відпочинку.

2.11. Дотримується правил щодо форменого одягу, тримає його в охайному стані, постійно стежить за своїм зовнішнім виглядом, манерами.

2.12. Дотримується вимог інструкції з охорони праці.

2.13. Конкретна робота, яку виконує кожен бортпровідник, визначається технологічною картою рейсу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бортпровідник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бортпровідник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бортпровідник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бортпровідник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бортпровідник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бортпровідник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бортпровідник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бортпровідник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бортпровідник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бортпровідник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бортпровідник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бортпровідник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бортпровідник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бортпровідник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бортпровідник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бортпровідник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.