* *
Інструкція для посади "Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Стаж роботи за професією трубопровідника лінійного 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати свідоцтво про складання іспитів місцевій кваліфікаційній комісії (МКК) при підприємствах цивільної авіації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила технічної експлуатації магістральних трубопроводів;
      - правила охорони магістральних трубопроводів;
      - інструкцію з охорони праці для працівників підприємств, які використовують авіацію для перевезення службових пасажирів, транспортування вантажів на зовнішній підвісці та будівельно-монтажних робіт;
      - положення про класифікацію спеціального льотного складу цивільної авіації;
      - положення про повітряне патрулювання магістральних трубопроводів;
      - інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт.

1.4. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює візуальний огляд траси та охоронної зони магістрального трубопроводу за допомогою повітряного патрулювання (згідно з графіками обстежень) з посадками, у разі потреби, на окремі об'єкти лінійної частини магістральних трубопроводів.

2.2. Під час повітряного патрулювання лінійної частини магістральних трубопроводів оглядає охоронну зону трубопроводів, повітряні переходи, переходи через водні перешкоди, яри, балки, лінійну запірну арматуру, захисні протипожежні споруди, лінії зв'язку і електропередач, вздовжтрасові дороги, проїзди, дамби через струмки і яри, переїзди через нафтопровід та інші споруди, які знаходяться в охоронній зоні.

2.3. У разі виявлення пошкоджень на магістральних трубопроводах ретельно оглядає з повітря місце витоку нафти, конденсату або газу і рельєф території, яка прилягає до місця пошкодження; повідомляє диспетчера підприємства (управління, дільниці) про вихід нафти, конденсату або газу, місце пошкодження трубопроводу, характер витікання і розливу нафти або конденсату, наявність населених пунктів тощо.

2.4. У разі потреби проведення робіт в охоронній зоні трубопроводів у керівника робіт бере дозвіл на їх виконання і, за умови відсутності дозволу, забороняє виконання робіт.

2.5. Під час огляду обладнання у вузлі лінійних засувок перевіряє наявність телефонного зв'язку, стан електрообладнання, телемеханіки, системи сигналізації на щиті керування, засобів електрохімічного захисту (ЕХЗ), приладів тиску у колодязях і на датчиках лінійних засувок, електроприводів обладнання тощо.

2.6. Веде журнал реєстрації результатів оглядів трас і об'єктів магістральних трубопроводів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.