* *
Інструкція для посади "Бортпровідник судновий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бортпровідник судновий" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - обладнання та розташування приміщень пасажирського судна;
      - місця розташування рятувальних шлюпок і плотів для пасажирів кают, закріплених за ним;
      - шляхи евакуації пасажирів, що передбачаються розкладом тривоги;
      - будову й принцип дії електропилососів та іншого інвентарю;
      - правила обслуговування іноземних пасажирів і туристів;
      - одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) в межах кваліфікації.

1.4. Бортпровідник судновий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бортпровідник судновий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бортпровідник судновий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бортпровідник судновий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує утримання певної кількості пасажирських кают, які закріплено за ним, в чистоті й належному санітарному стані.

2.2. Виконує регулярне прибирання кают, санвузлів та інших приміщень, які закріплено за ним, за наявності пасажирів на борту.

2.3. Застеляє постелі, здійснює заміну постільної білизни та рушників після кожного виїзду пасажирів.

2.4. Стежить за справним станом інвентарю, майна та обладнання кают, наявністю належної кількості рятувальних нагрудників або жилетів, розкладу евакуації біля кожного пасажирського місця.

2.5. Доповідає про всі порушення пасажирами суднових правил, пошкодження й псування інвентарю, майна, про несправності освітлення, кондиціювання повітря, іншого обладнання, про надходження води до кают тощо.

2.6. Вживає заходів щодо усунення недоліків, які виявлено.

2.7. Забезпечує своєчасне задраювання ілюмінаторів в каютах.

2.8. Надає необхідні послуги пасажирам під час їх розміщення на судні або висадки із судна, знаходячись біля кают, які за ним закріплено.

2.9. Надає необхідну допомогу пасажирам, які схильні до морської хвороби, у разі необхідності викликає лікаря.

2.10. Стежить за поведінкою дітей, проводить відповідний інструктаж батьків.

2.11. Приймає замовлення від пасажирів на подачу в каюту прохолоджуючих напоїв, фруктів і надає інші послуги, що передбачаються переліком.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бортпровідник судновий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бортпровідник судновий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бортпровідник судновий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бортпровідник судновий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бортпровідник судновий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бортпровідник судновий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бортпровідник судновий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бортпровідник судновий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бортпровідник судновий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бортпровідник судновий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бортпровідник судновий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бортпровідник судновий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бортпровідник судновий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бортпровідник судновий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бортпровідник судновий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бортпровідник судновий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.