* *
Інструкція для посади "Провідний інженер із зв'язку підземного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер із зв'язку підземного" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із зв'язку підземного I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються підземного зв'язку;
      - правила технічної експлуатації, проектування, будівництва і ремонту технічних засобів;
      - основні технічні характеристики та принципові схеми технічних засобів;
      - технологічні процеси щодо обслуговування апаратури зв'язку;
      - Закон України "Про зв'язок", правила безпеки на вугільних шахтах;
      - правила технічного експлуатування вугільних шахт;
      - порядок приймання в експлуатацію нових та після капітального ремонту споруд зв'язку;
      - перспективи технічного розвитку галузі, об'єднання і шахт;
      - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо підземного виробничо-технологічного зв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва і праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер із зв'язку підземного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер із зв'язку підземного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер із зв'язку підземного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер із зв'язку підземного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує керівництво і контроль за чіткою та безперервною роботою обладнання, пристроїв і споруд підземного зв'язку в шахтах.

2.2. Здійснює: перспективне і поточне планування технічного розвитку підземного виробничо-технологічного зв'язку на підприємствах, впровадження комплексної автоматизації загального зв'язку в шахтах, нової техніки і прогресивної технології обслуговування споруд та обладнання зв'язку; контроль за складанням і виконанням графіків робіт щодо перевірки технічного стану загальної телефонної станції у шахтах, випрямних пристроїв та джерел живлення, вимірювання шахтових поверхневих і підземних магістралей розподільних мереж зв'язку; контроль за реалізацією фондів на засоби зв'язку у шахтах, кабельною продукцією, матеріалами та запасними частинами, за своєчасним введенням в експлуатацію апаратури, яка виділяється, і надає практичну допомогу працівникам шахт в опануванні нових технічних засобів підземного зв'язку.

2.3. Організовує і бере участь у комплексних перевірках діяльності служб зв'язку на підприємствах, аналізує стан апаратури підземного виробничо-технологічного зв'язку і вносить пропозиції щодо поліпшення її роботи.

2.4. Бере участь у плануванні технічних завдань на проектування лінійно-кабельних споруд, високочастотних систем, розширенні, розвитку і реконструкції вузлів зв'язку, що діють, телефонних станцій і систем ущільнення; в обговоренні технічних проектів і раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення технічної експлуатації і розвитку підземних засобів виробничо-технологічного зв'язку; в комісіях, які приймають в експлуатацію нові, реконструйовані і відремонтовані засоби зв'язку.

2.5. Контролює: роботу служб зв'язку підприємств щодо монтажу, налагодження і запуску в експлуатацію систем загального і диспетчерського зв'язку в шахтах, диспетчерського гучномовного зв'язку, місцевого технологічного і диспетчерського високочастотного зв'язку; точність розрахунків потреб і замовлень шахт на обладнання, матеріали і запасні частини для підземного зв'язку; ведення технічної документації в шахтах з підземного зв'язку відповідно до правил безпеки, технічної експлуатації та інших нормативних документів.

2.6. Веде встановлену документацію, звітність.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер із зв'язку підземного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер із зв'язку підземного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер із зв'язку підземного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер із зв'язку підземного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер із зв'язку підземного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер із зв'язку підземного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер із зв'язку підземного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер із зв'язку підземного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер із зв'язку підземного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер із зв'язку підземного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер із зв'язку підземного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер із зв'язку підземного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер із зв'язку підземного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер із зв'язку підземного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер із зв'язку підземного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер із зв'язку підземного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.