* *
Інструкція для посади "Провідний інженер із зварювання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер із зварювання" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із зварювання I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики зварювального обладнання;
      - принципи роботи обладнання;
      - нормативні документи з виконання зварювальних робіт;
      - види дефектів зварювання та способи їх усунення;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - нові досягнення у зварювальному виробництві в країні та за її межами;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
      - основи трудового законодавства;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Провідний інженер із зварювання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер із зварювання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер із зварювання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер із зварювання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням зварювальних робіт, контролює додержання технічних умов та правил з охорони праці.

2.2. Забезпечує ефективне використання обладнання, рівномірну та продуктивну роботу на дільниці.

2.3. Впроваджує нову техніку та технологію зварювального виробництва, аналізує організацію зварювальних робіт, показники використання обладнання, бере участь у розробленні та впроваджує заходи щодо скорочення простоїв, покращення якості виконуваних робіт.

2.4. Веде облік наявності та руху зварювального обладнання.

2.5. Визначає потребу в додатковому обладнанні та матеріалах для зварювального виробництва, складає заявки на них.

2.6. Проводить паспортизацію зварювального обладнання та приладів, облік їх роботи та витрат зварювального матеріалу.

2.7. Забезпечує планово-запобіжний ремонт обладнання.

2.8. Проводить виробничий інструктаж з робітниками-зварювальниками.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер із зварювання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер із зварювання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер із зварювання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер із зварювання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер із зварювання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер із зварювання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер із зварювання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер із зварювання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер із зварювання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер із зварювання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер із зварювання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер із зварювання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер із зварювання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер із зварювання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер із зварювання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер із зварювання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.