* *
Інструкція для посади "Суддя з виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Суддя з виду спорту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Відповідна підготовка з окремих видів спорту та кваліфікація судді зі спорту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила змагань з відповідного виду спорту;
      - історію розвитку виду спорту.

1.4. Суддя з виду спорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Суддя з виду спорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Суддя з виду спорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Суддя з виду спорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Судить змагання, проводить семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів.

2.2. Володіє правилами змагань з відповідного виду спорту, суворо і об'єктивно застосовує їх в процесі суддівства.

2.3. Сприяє проведенню змагань на високому організаційному рівні.

2.4. Підвищує свою суддівську кваліфікацію, рівень фізичної підготовленості, передає знання і досвід молодим суддям.

2.5. Бере участь у роботі колегій суддів і пропаганді спорту, в роботі семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Суддя з виду спорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Суддя з виду спорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Суддя з виду спорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Суддя з виду спорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Суддя з виду спорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Суддя з виду спорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Суддя з виду спорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Суддя з виду спорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Суддя з виду спорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Суддя з виду спорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Суддя з виду спорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Суддя з виду спорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Суддя з виду спорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Суддя з виду спорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Суддя з виду спорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Суддя з виду спорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.