* *
Інструкція для посади "Стюард", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стюард" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила й форми обслуговування різноманітних контингентів пасажирів у суднових умовах;
      - правила етикету й техніку обслуговування іноземних пасажирів;
      - асортимент існуючих у суднових ресторанах, кафе й барах страв, напоїв, тютюнових виробів тощо;
      - правила й порядок подавання страв і напоїв, правила розрахунку з пасажирами;
      - обладнання та розташування пасажирського судна;
      - одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) у межах кваліфікації;
      - правила надання першої медичної допомоги.

1.4. Стюард призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стюард підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стюард керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стюард під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує пасажирів судна за їх замовленням у рейсі, надає різноманітні послуги пасажирам під час їх розміщення на судні або висадки із судна.

2.2. Підраховує вартість послуг та здійснює з пасажирами розрахунок.

2.3. Приймає замовлення від пасажирів на доставку в каюту або до місць відпочинку прохолоджувальних напоїв, фруктів, страв, винно-горілчаних напоїв, тютюнових виробів тощо; надає інші послуги, що передбачаються переліком.

2.4. Надає першу медичну допомогу пасажирам у разі їх захворювання, викликає лікаря.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стюард має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стюард має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стюард має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стюард має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стюард має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стюард має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стюард має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стюард має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стюард має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стюард несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стюард несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стюард несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стюард несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стюард несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стюард несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стюард несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.