Інструкція для посади "Судноводій малотоннажного судна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Судноводій малотоннажного судна" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Стаж плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць у складі суднової команди - не менше 1 року, у тому числі виконуючи обов'язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше 6 місяців. Підтвердження компетентності згідно з вимогами Кодексу про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ). Періодичне підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні та інші керівні документи з питань безпеки плавання, судноводіння, технічної експлуатації малотоннажних суден та організації суднової служби;
      - основні принципи несення суднової вахти;
      - правила запобігання зіткненню суден на морі;
      - санітарні правила для малотоннажних суден;
      - будову та обладнання малотоннажних суден, їх морехідні якості, маневрові та інерційні властивості;
      - принцип будови і правила технічної експлуатації та безпечного обслуговування електрорадіонавігаційних приладів на суднах;
      - правила плавання у морських та портових водах;
      - принцип дії та правила використання основних типів магнітних компасів;
      - основи навігації та лоції;
      - правила радіозв'язку у морських та портових водах;
      - основні знання з електротехніки та суднового електроустаткування;
      - суднові та такелажні роботи;
      - фізико-хімічні характеристики основних видів вантажів, правила їх перевезення;
      - організацію боротьби за живучість судна та техніку особистого виживання на морі;
      - правила експлуатації суднових рятувальних засобів і шлюпок;
      - правила пожежної безпеки на суднах;
      - методи надання першої медичної допомоги;
      - правила ведення технічної документації;
      - основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища;
      - основи економіки та організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Судноводій малотоннажного судна призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Судноводій малотоннажного судна підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Судноводій малотоннажного судна керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Судноводій малотоннажного судна під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює самостійне керівництво судном валовою місткістю менше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки менше 750 кВт.

2.2. Виконує обов'язки старшого на вахті згідно з керівними документами, що регламентують організацію суднової служби.

2.3. Визначає місцезнаходження судна навігаційними засобами.

2.4. Здійснює навігаційну прокладку, визначає поправки навігаційних приладів.

2.5. Забезпечує правильне використання навігаційних приладів та інструментів, утримання їх в справному стані.

2.6. Визначає маневрові елементи судна, використовує посібники з судноводіння.

2.7. Здійснює передачу та прийом суднових звукових та візуальних сигналів.

2.8. Проводить навантаження та розвантаження судна.

2.9. Оформлює суднові вантажні документи.

2.10. Вживає заходів щодо безпечного плавання та збереження вантажу.

2.11. Забезпечує утримання в належному стані корпусу судна, суднових приміщень, протипожежних, аварійних та рятувальних засобів.

2.12. Організовує та контролює підготовку екіпажу щодо забезпечення живучості судна, боротьби з пожежею на судні в разі аварійних подій із судном.

2.13. Вживає заходів щодо рятування людей, які потерпають лихо на воді.

2.14. Веде необхідну технічну та суднову документацію.

2.15. Забезпечує додержання членами суднової команди правил охорони праці, пожежної безпеки.

2.16. Контролює виконання вимог щодо запобігання забрудненню із судна природного навколишнього середовища.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Судноводій малотоннажного судна має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Судноводій малотоннажного судна має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Судноводій малотоннажного судна має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Судноводій малотоннажного судна має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Судноводій малотоннажного судна має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Судноводій малотоннажного судна має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Судноводій малотоннажного судна має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Судноводій малотоннажного судна має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Судноводій малотоннажного судна має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Судноводій малотоннажного судна несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Судноводій малотоннажного судна несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Судноводій малотоннажного судна несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Судноводій малотоннажного судна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Судноводій малотоннажного судна несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Судноводій малотоннажного судна несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Судноводій малотоннажного судна несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.