Інструкція для посади "Завідувач бази перевалочної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач бази перевалочної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - організацію перевалочних та складських робіт;
      - правила технічної експлуатації транспорту та засобів механізації вантажно-розвантажувальних і складських робіт;
      - положення та інструкції з обліку матеріальних цінностей;
      - порядок укладення договорів;
      - норми та розцінки на роботи;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Завідувач бази перевалочної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач бази перевалочної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач бази перевалочної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач бази перевалочної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу перевалочної бази.

2.2. Забезпечує своєчасне розвантаження матеріальних цінностей, що прибувають на базу, облік їх руху, а також кількісне та якісне зберігання.

2.3. Керує розробленням та впровадженням заходів, які забезпечують підвищення ефективності перевалочних робіт, раціональне використання транспорту та засобів механізації.

2.4. Стежить за правильною експлуатацією та своєчасним ремонтом засобів механізації перевалочних робіт.

2.5. Укладає договори на виконання вантажно-розвантажувальних та ремонтних робіт, а також транспортування вантажів.

2.6. Організовує облік, ремонт та своєчасне повернення тари постачальникам.

2.7. Забезпечує правильне оформлення документації та складання звітності про роботу перевалочної бази.

2.8. Бере участь разом з транспортними організаціями у плануванні перевезень вантажів через перевалочну базу, контролює їх виконання.

2.9. Організовує роботу складського господарства.

2.10. Керує персоналом перевалочної бази.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач бази перевалочної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач бази перевалочної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач бази перевалочної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач бази перевалочної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач бази перевалочної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач бази перевалочної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач бази перевалочної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач бази перевалочної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач бази перевалочної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач бази перевалочної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач бази перевалочної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач бази перевалочної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач бази перевалочної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач бази перевалочної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач бази перевалочної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач бази перевалочної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.