* *
Інструкція для посади "Завідувач бази білизняної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач бази білизняної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи з обліку і контролю - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації роботи з товарно-матеріальними цінностями;
      - правила і порядок зберігання та складування матеріальних цінностей;
      - положення та інструкції з їх обліку;
      - види, розміри, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей;
      - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі організації робіт з товарно-матеріальними цінностями;
      - основи економіки, організації праці;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час складських робіт;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Завідувач бази білизняної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач бази білизняної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач бази білизняної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач бази білизняної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з приймання, зберігання та видачі товарно-матеріальних цінностей бази та своєчасного забезпечення постільними речами суден, кімнат відпочинку та кімнати матері та дитини на вокзалах.

2.2. Організовує роботу щодо раціонального розміщення товарно-матеріальних цінностей (постільних речей) на складській площі та забезпечує їх збереження.

2.3. Здійснює постійний облік товарно-матеріальних цінностей (постільних речей), що одержуються та видаються, та їх рух.

2.4. Постійно має в наявності справну укомплектовану постільну білизну для безперебійного забезпечення суден, що відправляються в рейс.

2.5. Організовує регулярне приймання із суден використаної білизни.

2.6. Забезпечує видачу їм (за кількістю зданого) чистих комплектів і доставку білизни транспортними засобами із судна (причалу) до білизняної бази і назад.

2.7. Організовує своєчасне здавання в пральні використаної і вивезення чистої білизни відповідно до строків прання.

2.8. У разі отримання нової постільної білизни мітить її незмивною фарбою, здійснює вибраковування та укладання на стелажі на висоту до 3 метрів.

2.9. Організовує ремонт постільної білизни, її своєчасне списання та одержання нової (згідно зі встановленими планами та нормативами).

2.10. Забезпечує ведення встановленої звітності.

2.11. Проводить інструктаж працівників з правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту та контролює їх виконання.

2.12. Забезпечує працівників білизняної бази необхідними робочими інструментами та спецодягом.

2.13. Стежить за станом приміщень, устаткування та інвентарю на складі.

2.14. Проводить роботу з колективом щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни, упроваджує передові методи праці.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач бази білизняної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач бази білизняної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач бази білизняної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач бази білизняної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач бази білизняної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач бази білизняної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач бази білизняної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач бази білизняної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач бази білизняної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач бази білизняної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач бази білизняної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач бази білизняної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач бази білизняної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач бази білизняної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач бази білизняної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач бази білизняної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.