* *
Інструкція для посади "Завідувач бази спортивної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач бази спортивної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму, підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - урядові постанови;
      - накази, нормативні документи;
      - основи економіки та госпрозрахунку;
      - організацію виробництва, праці та управління;
      - трудове законодавство;
      - державну мову.

1.4. Завідувач бази спортивної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач бази спортивної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач бази спортивної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач бази спортивної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне керівництво.

2.2. Забезпечує постійний контроль за технічним станом всіх систем, обладнання.

2.3. Організовує проведення капітального будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, упровадження науково-технічних розробок, створення сучасної матеріально-технічної бази.

2.4. Здійснює керівництво службою підготовки і проведення навчально-тренувальних занять, спортивно-масових та оздоровчих заходів, спортивних свят та інших видовищних та громадських заходів.

2.5. Забезпечує виконання вимог Закону України про охорону праці.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач бази спортивної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач бази спортивної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач бази спортивної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач бази спортивної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач бази спортивної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач бази спортивної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач бази спортивної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач бази спортивної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач бази спортивної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач бази спортивної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач бази спортивної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач бази спортивної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач бази спортивної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач бази спортивної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач бази спортивної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач бази спортивної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.