Інструкція для посади "Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника дерев'яних моделей 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову деревообробних верстатів, які обслуговує;
      - припуски на усадку різних металів та механічне оброблення;
      - властивості різних порід дерева;
      - складний різальний інструмент та правила його заточування та доведення;
      - способи формування нескладних деталей;
      - будову контрольно-вимірювального інструменту;
      - основні види та способи в'язання моделей та стрижневих ящиків;
      - розрахунок ливникової системи;
      - допуски і посадки.

1.4. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє дерев'яні моделі середньої складності з декількома стрижневими ящиками, з від'ємними частинами та внутрішніми камерами простої форми.

2.2. Розмічає та креслить в натуральну величину моделі і стрижневі ящики середньої складності.

2.3. Виготовляє складні розмічувальні та обробні шаблони.

2.4. Виготовляє прості пристрої для оброблення моделей і стрижневих ящиків.

2.5. Ремонтує моделі та стрижневі ящики середньої складності.

2.6. Виготовляє на деревообробних верстатах заготовки та окремі деталі складних моделей та стрижневих ящиків.

2.7. Виготовляє складні моделі спільно з модельником дерев'яних моделей вищої кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник дерев'яних моделей 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення-дерев'яних моделей: Барабани канатні з діаметром до 1000 мм.

5.2. Бігуни підкранові.

5.3. Блоки канатні та ланцюгові з діаметром до 1000 мм.

5.4. Важелі довжиною понад 300 мм.

5.5. Виливниці для зливків масою до 1,5 т.

5.6. Вкладиші з діаметром понад 500 мм.

5.7. Втулки з діаметром понад 500 мм та довжиною понад 1000 мм.

5.8. Дверці та рамки опалювальних печей.

5.9. Жолоби доменні та мартенівські прямі.

5.10. Кільця поршневі з діаметром понад 500 мм.

5.11. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 700 до 2000 мм.

5.12. Колодки взуттєві простих фасонів.

5.13. Коробки зуборізні прецизійних верстатів.

5.14. Коробки "Нортон" токарно-гвинторізних верстатів.

5.15. Корпуси поперечно-стругальних верстатів.

5.16. Корпуси клапанів та засувок.

5.17. Корпуси та кришки редукторів довжиною до 700 мм.

5.18. Косинці та кронштейни розміром понад 300 мм.

5.19. Кришки круглі з діаметром понад 200 мм.

5.20. Кришки люків.

5.21. Лещата слюсарні.

5.22. Маховики та шківи з кривими спицями з діаметром.

5.23. Маховики та шківи з прямими спицями з діаметром понад 500 мм.

5.24. Опоки з фасонними ребрами.

5.25. Плити для печей, кронштейни магнето трактора, болванки, шестірні токарного верстата, штуцери масляної та водяної арматури тракторів.

5.26. Поршні двигунів з діаметром до 500 мм.

5.27. Сектор балера стерна.

5.28. Супорти металорізальних верстатів.

5.29. Фартухи токарно-гвинторізних верстатів.