Інструкція для посади "Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника дерев'яних моделей 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову різних деревообробних верстатів;
      - технічні умови на виготовлення моделей та стрижневих ящиків;
      - методи розрахунку складних шаблонів;
      - способи формування та складання форм середньої складності;
      - конструкцію контрольно-вимірювального інструменту;
      - систему допусків і посадок.

1.4. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє складні фасонні дерев'яні моделі з декількома стрижневими ящиками, з від'ємними частинами та частинами, що виступають, розміщеними в різних площинах.

2.2. Виготовляє фігурні шаблони, копіри і макети.

2.3. Виготовляє на деревообробних верстатах заготовки та деталі для особливо складних моделей та стрижневих ящиків.

2.4. Виготовляє складні пристрої, необхідні для оброблення моделей.

2.5. Розмічає та креслить в натуральну величину складні моделі з припусками на усадку та на механічне оброблення.

2.6. Обробляє складні моделі та стрижневі ящики.

2.7. Налагоджує деревообробні верстати.

2.8. Ремонтує складні фасонні дерев'яні моделі та стрижневі ящики.

2.9. Виготовляє особливо складні та відповідальні моделі спільно з модельником дерев'яних моделей вищої кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник дерев'яних моделей 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення дерев'яних моделей: Барабани канатні з двома рядами спиць з діаметром понад 1000 мм.

5.2. Блоки канатні та ланцюгові з діаметром понад 1000 мм.

5.3. Букси різних типів.

5.4. Вентилі прохідні.

5.5. Виливниці всіх типів для зливків масою понад 1,5 т.

5.6. Жолоби роздвоєні для доменних та мартенівських печей.

5.7. Клюз бортовий.

5.8. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 2000 мм.

5.9. Колектори двигунів вихлопні та всмоктувальні.

5.10. Колодки взуттєві складних фасонів.

5.11. Корпуси гідроприводів.

5.12. Корпуси та кришки редукторів довжиною понад 700 до 3000 мм.

5.13. Корпуси водяних та масляних насосів, розтруби водяних насосів.

5.14. Маховики, шківи з кривими спицями з діаметром понад 1000 мм.

5.15. Мульди розливальних машин.

5.16. Основи каретки, фартуха металорізальних верстатів.

5.17. Піддони для виливальниць.

5.18. Плити колошника доменних печей.

5.19. Поршні двигунів з діаметром понад 500 мм.

5.20. Рами гусеничного ходу для екскаваторів з ковшами місткістю до 3 куб.м.

5.21. Рами фундаментні дизелів потужністю до 1472 кВт (2000 к.с.).

5.22. Станини верстатів, молотів масою до 10 т.

5.23. Трубки важеля терезів штучного зважування.

5.24. Циліндри кувальних пресів з діаметром до 800 мм.

5.25. Шестірні шевронні та колеса зубчасті з конічним литим зубом з діаметром до 500 мм.

5.26. Шестірні циліндричні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром до 1000 мм.