Інструкція для посади "Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника дерев'яних моделей 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії деревообробних верстатів, які обслуговує;
      - основні види та способи в'язання та склеювання частин моделей та стрижневих ящиків;
      - вимоги до якості моделей;
      - правила доведення простого різального інструменту;
      - призначення і умови застосування електричного і пневматичного інструменту, припуски на усадку, механічне оброблення та їх позначення на кресленнях;
      - призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних приладів і інструментів;
      - загальні відомості про допуски і посадки.

1.4. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє прості дерев'яні моделі і стрижневі ящики з невеликим числом криволінійних поверхонь за кресленнями та ескізами та ремонтує їх.

2.2. Розмічає прості моделі і стрижневі ящики.

2.3. Креслить в натуральну величину прості моделі та стрижневі ящики.

2.4. Виготовляє прості шаблони для формування та вивіряння стрижневих ящиків і оброблення нескладних моделей.

2.5. Виготовляє на деревообробних верстатах заготовки та окремі деталі для моделей і стрижневих ящиків середньої складності.

2.6. Підбирає необхідні лісоматеріали для виготовлення моделей, стрижневих ящиків і шаблонів.

2.7. Виконує окремі операції з виготовлення моделей середньої складності під керівництвом модельника дерев'яних моделей вищої кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник дерев'яних моделей 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення дерев'яних моделей: Барабани для поршневих кілець.

5.2. Важелі прості довжиною до 300 мм.

5.3. Вантаж баластний.

5.4. Вкладиші з діаметром понад 150 до 500 мм.

5.5. Втулки з діаметром понад 200 до 500 мм, довжиною понад 100 до 1000 мм.

5.6. Кільця поршневі та золотникові з діаметром понад 200 до 500 мм.

5.7. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром до 700 мм.

5.8. Кронштейни токарно-гвинторізних верстатів.

5.9. Кришки квадратні розміром 200 х 200 мм, круглі з діаметром до 200 мм.

5.10. Кришки підшипників для будь-яких верстатів.

5.11. Косинці та кронштейни розміром до 300 мм.

5.12. Маховики та шківи з прямими спицями з діаметром до 500 мм.

5.13. Ковадло ковальське.

5.14. Опори прямокутні.

5.15. Плити різні з ребрами розміром до 1000 х 1000 мм.

5.16. Плити штампів верхні і нижні.

5.17. Покажчики рівноваги вагів для рейок.

5.18. Приклони.

5.19. Стояки вагів для рейок.

5.20. Стояки вагів для зважування труб.

5.21. Трійники, плити, колосники, гайки.

5.22. Шестірні прості малі.