Інструкція для посади "Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні відомості про будову деревообробного верстата;
      - основні заходи токарних, фрезерних робіт, робіт з заготівлі матеріалів, способи оброблення вручну і на деревообробних верстатах простих заготовок для моделей та стрижневих ящиків;
      - загальні відомості про найбільш розповсюджені породи дерева, які застосовуються під час виготовлення моделей, та їх основні дефекти;
      - призначення і умови застосування простого різального інструменту та правила його заточування, а також простого контрольно-вимірювального інструменту і пристроїв.

1.4. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє прості дерев'яні моделі, стрижневі ящики і прості шаблони під керівництвом модельника вищої кваліфікації.

2.2. Виконує найпростіші заготівельні роботи з виготовлення та ремонту моделей та стрижневих ящиків.

2.3. Виконує роботи з розпилювання, стругання, обкорування лісоматеріалів та інших операцій.

2.4. Готує клей під керівництвом модельника дерев'яних моделей вищої кваліфікації.

2.5. Розмічає та виготовляє нескладні заготовки для моделей стрижневих ящиків та шаблонів під керівництвом модельника вищої кваліфікації.

2.6. Стругає площини розняття моделей та стрижневих ящиків.

2.7. Виконує і підганяє вручну окремі найпростіші частини заготовки для моделей та стрижневих ящиків.

2.8. В'яже прості моделі, стрижневі ящики і шаблони.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник дерев'яних моделей 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення дерев'яних моделей: Вкладиші прості з діаметром до 150 мм.

5.2. Втулки з діаметром до 200 мм і довжиною до 100 мм.

5.3. Кільця з діаметром до 200 мм.

5.4. Прокладка.

5.5. Стакани пружин.

5.6. Фланці з діаметром до 300 мм.

5.7. Шайби та сальники.