* *
Інструкція для посади "Гартівник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гартівник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу гартування, відпалу, нормалізації, патентування;
      - принцип роботи устаткування, яке обслуговує;
      - призначення та умови застосування найбільш розповсюджених спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів;
      - температуру нагрівання та охолодження;
      - основні властивості матеріалів, які обробляються, та їх маркування;
      - технічні умови на деталі, вироби, які обробляються.

1.4. Гартівник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гартівник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гартівник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гартівник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Загартовує, відпалює, відпускає, нормалізує та патентує стрічки, катанки, прутки, штанги, туби, шайби, дроти, кріпильні деталі, різні заготовки деталей та виробів із кольорових та чорних металів в газових, мазутних, електричних, патентувальних, гартівних печах і ваннах та електроконтактних машинах періодичної та безперервної дії.

2.2. Забезпечує температурний режим термічного оброблення та швидкість проходження через печі, ванни деталей та виробів, які обробляються, залежно від розмірів та марок металів під керівництвом гартівника вищої кваліфікації.

2.3. Бере участь у веденні процесу нагрівання та гартування рейок, коліс та бандажів на гартівних апаратах, столах, колодязях, печах, гартівних машинах.

2.4. Завантажує деталі, вироби, кріпильні деталі в печі.

2.5. Вмикає та вимикає печі.

2.6. Установлює деталі в призмах відповідно до технічних умов.

2.7. Визначає ступінь нагрівання за приладами.

2.8. Накладає та знімає на барабани мотки дроту та стрічки.

2.9. Скріплює кінці дроту зварюванням або зв'язуванням.

2.10. Заправляє кінці дроту в піч, ванну.

2.11. Відрубує зразки дроту та стрічки для випробування.

2.12. Укладає метал в пакети, на конвеєр, вагонетки, платформи та завантажує в піч з застосуванням підіймально-транспортних механізмів.

2.13. Складає обмазку та заповнює зазори для запобігання надходження холодного повітря в робочу камеру печі.

2.14. Стежить за роботою печі, форсунок та всієї апаратури на робочому місці.

2.15. Чистить топки та вивозить шлак.

2.16. Бере участь в ремонті устаткування, яке обслуговує.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гартівник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гартівник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гартівник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гартівник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гартівник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гартівник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гартівник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гартівник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гартівник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гартівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гартівник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гартівник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гартівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гартівник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гартівник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гартівник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.