* *
Інструкція для посади "Гартівник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гартівник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гартівника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування, яке обслуговує;
      - процес термічного оброблення металу різних марок;
      - технологію гартування металу на установках струмів високої частоти;
      - режими гартування металу на струминних гартівних апаратах та гартівних столах різних типів;
      - температурний режим термічного оброблення деталей, виробів;
      - властивості охолоджувального середовища;
      - операції наступного оброблення;
      - режими роботи устаткування;
      - технічні умови на деталі, вироби, які термічно обробляються;
      - будову простих та середньої складності контрольно-вимірювальних приладів;
      - систему таврування металу.

1.4. Гартівник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гартівник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гартівник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гартівник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Гартує, відпалює та патентує катанку, дріт з діаметром до 1,0 мм в газових, мазутних, патентувальних, гартівних, полуменевих та електричних печах періодичної та безперервної дії.

2.2. Гартує, відпалює, відпускає, нормалізує прутки, штанги, кріпильні деталі, різні заготовки деталей та виробів з кольорових та чорних металів на електроконтактних машинах, в полуменевих та електричних печах періодичної та безперервної дії.

2.3. Веде процес нагрівання та гартування прокату на установках струмів високої частоти.

2.4. Веде процес нагрівання та гартування рейок, коліс, бандажів, вил на гартувальних апаратах, столах, в колодязях, печах, гартівних машинах під керівництвом гартівника вищої кваліфікації.

2.5. Подає, розкладає та кантує метал на стелажах для гартування.

2.6. Установлює та знімає індуктор, надіває гартівний апарат на нагріту рейку та знімає його після гартування.

2.7. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів автоматичної подачі та скиданням металу в кишеню.

2.8. Забезпечує температурні режими термічного оброблення та швидкість проходження через печі, ванни деталей та виробів, які обробляє, залежно від розмірів та марок металів.

2.9. Стежить за роботою печей, ванн, намотувальних апаратів та барабанів.

2.10. Контролює правильне та своєчасне завантаження і вивантаження печей і режим термооброблення.

2.11. Перевіряє якість термооброблення деталей, виробів за зробленими випробуваннями зразків на механічні властивості.

2.12. Таврує та маркує метал.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гартівник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гартівник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гартівник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гартівник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гартівник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гартівник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гартівник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гартівник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гартівник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гартівник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гартівник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гартівник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гартівник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гартівник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гартівник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гартівник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.