* *
Інструкція для посади "Гардеробник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гардеробник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила приймання та зберігання особистих речей, правила оформлення документів на випадок втрати жетона;
      - режим роботи підприємства (установи).

1.4. Гардеробник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гардеробник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гардеробник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гардеробник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає на зберігання верхній одяг, головні убори, взуття та інші особисті речі від працівників і відвідувачів підприємства (установи).

2.2. Видає працівникові або відвідувачу жетон з номером місця зберігання речей.

2.3. Видає одяг та інші речі працівникові або відвідувачу за пред'явленим жетоном.

2.4. Надає допомогу інвалідам, відвідувачам похилого віку під час роздягання та одягання.

2.5. У разі потреби чистить одяг.

2.6. Забезпечує збереження речей, зданих на зберігання працівниками або відвідувачами підприємства (установи).

2.7. Утримує в чистоті та порядку приміщення гардеробної.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гардеробник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гардеробник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гардеробник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гардеробник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гардеробник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гардеробник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гардеробник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гардеробник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гардеробник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гардеробник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гардеробник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гардеробник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гардеробник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гардеробник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гардеробник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гардеробник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.