Інструкція для посади "Інспектор з нетаємного діловодства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з нетаємного діловодства" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали з організації й ведення діловодства;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;
      - інструкції з діловодства;
      - нормативні стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;
      - порядок контролю за проходженням службових документів і матеріалів;
      - основи державного управління та права;
      - види та форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Інспектор з нетаємного діловодства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з нетаємного діловодства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з нетаємного діловодства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з нетаємного діловодства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує під керівництвом більш кваліфікованого фахівця роботу, пов’язану з прийманням, реєстрацією та розподілом кореспонденції в органі Держспецзв’язку.

2.2. Здійснює своєчасне оброблення отриманої та надісланої кореспонденції, її доставляння за призначенням.

2.3. Веде облік обігу документальних матеріалів.

2.4. Контролює здавання до архіву відповідної документації, складає опис справ, що надходять для зберігання до архіву.

2.5. Веде роботу зі створення довідкової бази документів.

2.6. Здійснює перевірку наявності документів та матеріалів згідно із чинним законодавством та нормативними документами Держспецзв’язку.

2.7. Організовує друкування та тиражування документів та оформлює витяги з них.

2.8. Забезпечує здавання до архіву матеріалів, закінчених у процесі діловодства.

2.9. Контролює своєчасність та якість проведення інструктажів особового складу Держспецзв’язку щодо дотримання інструкцій з ведення діловодства.

2.10. Контролює забезпечення належного зберігання службової документації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з нетаємного діловодства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з нетаємного діловодства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з нетаємного діловодства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з нетаємного діловодства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з нетаємного діловодства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з нетаємного діловодства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з нетаємного діловодства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з нетаємного діловодства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з нетаємного діловодства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.