Інструкція для посади "Інспектор з організації захисту секретної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з організації захисту секретної інформації" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра або молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток сфери захисту секретної інформації;
      - практику застосування законодавства з питань сфери діяльності;
      - інструкцію з діловодства;
      - основи державного управління та права;
      - види та форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Інспектор з організації захисту секретної інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з організації захисту секретної інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з організації захисту секретної інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з організації захисту секретної інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює роботу, пов’язану з веденням секретного діловодства сфери безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку і Національної системи конфіденційного зв’язку, згідно з чинним законодавством та установленим регламентом.

2.2. Забезпечує своєчасне оброблення отриманої та надісланої кореспонденції в органі Держспецзв’язку, її доставляння за призначенням.

2.3. Виконує роботу, яка полягає у прийманні, оформленні та веденні обліку секретних документів й інших носіїв секретної інформації.

2.4. Здійснює у межах своєї компетенції систематичний контроль за термінами виконання секретних документів та їх правильним оформленням.

2.5. Готує для подання на доповідь керівництву вхідну секретну інформацію та видає її виконавцям згідно з розпорядженням керівника.

2.6. Контролює доступ виконавців до секретних документів та матеріалів згідно з чинною системою допуску.

2.7. Здійснює перевірку наявності секретних документів та матеріалів згідно з чинним законодавством та нормативними документами Держспецзв’язку.

2.8. Забезпечує друкування і тиражування секретних документів та оформляє витяги з них.

2.9. Проводить інструктажі особового складу Держспецзв’язку щодо захисту секретної інформації та виконання вимог порядку здійснення секретного діловодства.

2.10. Бере участь у знищенні секретної інформації згідно із прийнятим порядком.

2.11. Постійно працює над підвищенням своєї підготовки та кваліфікації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з організації захисту секретної інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з організації захисту секретної інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з організації захисту секретної інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з організації захисту секретної інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з організації захисту секретної інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з організації захисту секретної інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з організації захисту секретної інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з організації захисту секретної інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з організації захисту секретної інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: перевіряти в органі Держспецзв’язку дотримання режиму секретності з питань, що належать до його компетенції; отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.