* *
Інструкція для посади "Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в системі Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж або на енергопідприємстві на посадах керівників - не менше 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні нормативно-правові акти з питань електроенергетики, галузеві і міжгалузеві нормативні документи з технічних та організаційних питань виробничої діяльності об'єктів і суб'єктів електроенергетики;
      - Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - Правила Держнаглядохоронпраці;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ПТЕ);
      - Правила влаштування електроустановок (ПВЕ);
      - електричну схему основної мережі Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та її регіонів;
      - принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості основного устаткування об'єктів електроенергетики;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку електроенергетики;
      - сучасні методи господарювання та управління.

1.4. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж.

2.2. Визначає, формулює і координує всі види діяльності Державної інспекції у відповідності із Законом про електроенергетику, Положенням про Держінспекцію з експлуатації електричних станцій і мереж на об'єктах електроенергетики, увімкнених до Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.

2.3. Організовує роботу та ефективну взаємодію апарату управління і регіональних інспекторських груп Держінспекції з метою повного виконання завдань державного нагляду в електроенергетиці; діяльність Держінспекції на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, широкого розповсюдження передового досвіду.

2.4. Вживає заходів щодо забезпечення Держінспекції кваліфікованими кадрами; найкращого використання знань та досвіду працівників; створення сприятливих умов праці.

2.5. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу Держінспекції; забезпечення і збереження зайнятості працівників; зміцнення трудової та виробничої дисципліни; розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників Держінспекції.

2.6. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці; відповідальність кожного працівника за доручену йому справу; додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління.

2.7. Здійснює нагляд за ходом розслідування технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики; розробленням заходів щодо запобігання виникненню цих порушень; організацією протиаварійної роботи на об'єктах електроенергетики; вчасним виконанням організаційно-розпорядчих документів Міністерства палива та енергетики України та органів вищого рівня.

2.8. В окремих випадках створює комісії для розслідування технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики згідно із встановленим у галузі порядком.

2.9. Бере участь у технічних нарадах, конференціях і семінарах у межах компетенції Держінспекції, які проводить Міністерство палива та енергетики, а також інші міністерства та відомства; міжнародному співробітництві, вивченні, узагальненні та поширенні світового досвіду щодо підвищення надійності роботи об'єктів електроенергетики у межах компетенції Держінспекції.

2.10. Ініціює перегляд і розроблення нормативно-правових актів і нормативних документів з питань протиаварійної роботи, роботи з персоналом і з інших питань забезпечення надійності роботи Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.