* *
Інструкція для посади "Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Статут Украероруху (головного підприємства);
      - основні правила польотів України;
      - настанови, інструкції, директивні розпорядження стосовно управління повітряним рухом;
      - технології роботи диспетчерських пунктів;
      - організацію обслуговування повітряного руху, обмеження та льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти у межах району відповідальності;
      - організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію;
      - авіаційну метеорологію;
      - методику аналізу метеорологічної обстановки;
      - організацію зв'язку;
      - використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому;
      - стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху;
      - основні показники роботи підприємства і свого підрозділу;
      - основи трудового законодавства, документи стосовно оплати праці і способи її мотивації;
      - методику навчання диспетчерів управління повітряним рухом;
      - передовий світовий досвід з організації обслуговування повітряного руху;
      - безпеку життєдіяльності. У разі організації роботи, планування, координації і безпосереднього управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях і міжнародних аеропортах повинен знати правила і процедури ведення радіозв'язку англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

1.4. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і контролює роботу підпорядкованих йому підрозділів з обслуговування повітряного руху.

2.2. Організовує контроль за дотриманням встановлених правил та процедур з обслуговування повітряного руху у межах району відповідальності.

2.3. Організовує і контролює роботу з обслуговування повітряного руху літерних рейсів підлеглих йому підрозділів.

2.4. За наявності чинного свідоцтва диспетчера служби руху періодично здійснює безпосереднє управління повітряним рухом з робочих місць диспетчерів відповідно до кваліфікаційних відміток.

2.5. Бере участь у розслідуванні порушень правил і процедур з обслуговування повітряного руху і розробляє пропозиції щодо їх запобігання.

2.6. Удосконалює оснащення робочих місць диспетчерів виходячи з необхідності забезпечення оптимальних умов для управління повітряним рухом.

2.7. Бере участь в удосконаленні структури повітряного простору свого району (зони) обслуговування повітряного руху і розробці документів з управління повітряним рухом.

2.8. Розробляє посадові інструкції для персоналу з обслуговування повітряного руху.

2.9. Планує, організовує і проводить професійні навчання, перепідготовку диспетчерів з управління повітряним рухом, підвищення кваліфікації, а також перевірку і продовження термінів дії свідоцтв диспетчерів.

2.10. Бере участь у підготовці текстів угод про взаємодію між суміжними РЦ, узгоджує та забезпечує дотримання їх вимог.

2.11. Організовує обмін передовим досвідом у галузі управління повітряним рухом між сусідніми РЦ та службами обслуговування повітряного руху.

2.12. Постійно вдосконалює свої знання з організації обслуговування повітряного руху.

2.13. Періодично здійснює безпосереднє управління повітряним рухом (за наявності чинного свідоцтва диспетчера служби руху).

2.14. Тимчасово відсторонює від роботи фахівців, які не забезпечують безпеку польотів.

2.15. Подає пропозиції про переміщення, звільнення, заохочення, накладення дисциплінарних стягнень на працівників з обслуговування повітряного руху.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.