* *
Інструкція для посади "Начальник групи Украероцентру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник групи Украероцентру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу. Стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України, ОПП-85, НПП ГА-85;
      - Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху;
      - інструкції, розпорядження та накази стосовно планування використання повітряного простору України по повітряних трасах та поза ними, а також місцевих повітряних лініях;
      - правила та рекомендовану практику ІКАО;
      - процедури організації потоків повітряного руху Євроконтролю в частині, що стосується;
      - посадові інструкції та технологію роботи диспетчерів групи;
      - основні льотнотехнічні характеристики повітряних суден, основи повітряної навігації;
      - правила охорони праці.

1.4. Начальник групи Украероцентру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник групи Украероцентру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник групи Украероцентру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник групи Украероцентру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Взаємодіє з органами обслуговування повітряного руху, органами планування авіакомпаній та іншими органами та відомствами, Євроконтролем з питань планування, забезпечення та координації використання повітряного простору України.

2.2. Контролює оброблення повторних планів польотів, заявочної інформації, формування та розсилку планів повітряного руху до відповідних підрозділів.

2.3. Контролює наявність узгоджень, дозволів на замовлену діяльність.

2.4. Контролює роботу особового складу групи планування щодо виконання функцій та завдань, покладених на них.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник групи Украероцентру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник групи Украероцентру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник групи Украероцентру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник групи Украероцентру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник групи Украероцентру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник групи Украероцентру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник групи Украероцентру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник групи Украероцентру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник групи Украероцентру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник групи Украероцентру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник групи Украероцентру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник групи Украероцентру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник групи Украероцентру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник групи Украероцентру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник групи Украероцентру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник групи Украероцентру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.