* *
Інструкція для посади "Начальник групи станцій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник групи станцій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Стаж роботи за професійним спрямуванням для спеціаліста не менше 3 років, для бакалавра – не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, законодавство України та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, що регулюють роботу групи станцій зв’язку, Дисциплінарний статут;
      - види техніки, її призначення, будову та технічні можливості;
      - основи бойового застосування та порядок розгортання техніки станцій зв’язку;
      - планування бойового застосування станцій зв’язку;
      - основні заходи щодо забезпечення оперативності та безпеки зв’язку на розгорнутих станціях та лініях зв’язку;
      - умови зберігання та експлуатації технічних засобів зв’язку;
      - правила та порядок проведення технічного обслуговування техніки;
      - форми і методи навчання та виховання особового складу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник групи станцій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник групи станцій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник групи станцій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник групи станцій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та координує роботу групи станцій відповідно до наказів та розпоряджень керівництва, підтримуючи параметри роботи станцій у межах встановлених норм.

2.2. Контролює дотримання вимог керівних документів, нормативних актів, інструкцій та правил технічної експлуатації апаратури станцій, забезпечуючи її функціонування та безпеку зв’язку.

2.3. Забезпечує підтримання належного технічного стану, працездатності та комплектності матеріально-технічної бази.

2.4. Організовує своєчасне та якісне проведення регламентних робіт на апаратурі зв’язку, виявлення та усунення неполадок.

2.5. Забезпечує зберігання матеріальної частини станцій, своєчасне поповнення необхідними запасами.

2.6. Аналізує показники роботи станцій та причини збоїв у роботі апаратури зв’язку.

2.7. Бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення технічної бази станцій та підвищення ефективності роботи, організовує та контролює їх виконання.

2.8. Забезпечує удосконалення та впровадження нових технічних засобів зв’язку, вжиття заходів щодо забезпечення вимог охорони, запобігання аваріям та зниженню якості зв’язку.

2.9. Здійснює керування розгортанням (згортанням) роботи станцій, забезпечуючи стійку роботу заданих зв’язків.

2.10. Організовує та координує роботу з охорони станцій зв’язку.

2.11. Контролює своєчасність забезпечення нормативними, інструктивними, довідковими та іншими інформаційними матеріалами, необхідними для роботи.

2.12. Сприяє підвищенню технічної кваліфікації особового складу, організовує та проводить навчання правилам експлуатації та обслуговування апаратури зв’язку.

2.13. Контролює дотримання заходів безпеки під час навчань та роботи з технічними засобами та озброєнням.

2.14. Організовує та контролює ведення експлуатаційно-технічної документації, облік, складання та своєчасне подання встановленої звітності про діяльність групи вузлів зв’язку.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник групи станцій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник групи станцій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник групи станцій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник групи станцій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник групи станцій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник групи станцій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник групи станцій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник групи станцій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник групи станцій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник групи станцій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник групи станцій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник групи станцій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник групи станцій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник групи станцій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник групи станцій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник групи станцій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності планування та виконання поставлених завдань, проведення занять та навчань, заохочення особового складу або накладення стягнень; вимагати своєчасного забезпечення матеріально-технічними засобами та документацією, необхідною для виконання поставлених завдань.