Інструкція для посади "Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує;
      - властивості і призначення зварювальних матеріалів;
      - основні види контролю зварних швів;
      - вибір зварювальних матеріалів;
      - причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій в виробах, які зварює, і заходи їх запобігання;
      - установлення режимів зварювання за заданими параметрами.

1.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона у всіх просторових положеннях зварного шва середньої складності апаратури, вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей.

2.2. Наплавляє прості і середньої складності деталі та вузли.

2.3. Виконує автоматичне мікроплазмове зварювання.

2.4. Обслуговує установки для автоматичного електросилового зварювання і автомати під час зварювання конструкцій.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. На автоматичних машинах: Зварювання: Апарати, посудини і ємності, які працюють без тиску.

5.2. Вали карданні автомобілів.

5.3. Кожухи піввісей заднього моста.

5.4. Колеса автомобілів.

5.5. З'єднання таврові без скосу кромок.

5.6. З'єднання таврові набору перегородок, палуб, платформ, шпангоутів.

5.7. Підкоси, піввісі і стояки шасі літаків.

5.8. Станини великі верстатів.

5.9. Стики і пази секцій, перегородок, палуб, вигородок з маловуглецевих та низьколегованих сталей.

5.10. Трубопроводи технологічні V категорії.

5.11. Цистерни автомобільні.

5.12. Шви II категорії - мікроплазмове зварювання.

5.13. На напівавтоматичних машинах: Зварювання: Барабани бітерні та різальні, передні і задні осі тракторного причепу, дишла і рами комбайна і хедера, шнеки, жниварки, гребки і мотовила.

5.14. Боковини, перехідні площадки, підніжки, каркаси та обшивки вагонів.

5.15. Буї і бочки рейдові, артщити і понтони.

5.16. Деталі каркасів кузова вантажних вагонів.

5.17. Електромуфти.

5.18. Каркаси для щитів і пультів керування.

5.19. Катки опорні.

5.20. Кожухи складені, котли обігрівання.

5.21. Комінгси дверей, люків, горловини.

5.22. Конструкції, вузли, деталі під артустановки.

5.23. Корпуси електричної вибухонебезпечної апаратури.

5.24. Кузови автосамоскидів.

5.25. Станини верстатів малих розмірів.

5.26. Стояки, бункерні решітки, перехідні площадки, сходи, перила огороджень, настили, обшивки котлів.

5.27. Труби димові висотою до 30 м та вентиляційні з листової вуглецевої сталі.

5.28. Труби зв'язувальні димогарні в котлах та труби пароперегрівачів.

5.29. Трубопроводи безнапірні для води (крім магістральних).

5.30. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання і теплофікації - зварювання в стаціонарних умовах.

5.31. Приварювання і наплавлення: Бійки і шаботи парових молотів - наплавлення.

5.32. Вали електричних машин - наплавлення шийок.

5.33. Колодки гальма вантажних автомобілів, кожухи, піввісі заднього моста - підварювання.

5.34. Крани вантажопідйомні - наплавлення скатів.

5.35. Рами тепловозів - приварювання кондукторів, листів настилу, деталей.

5.36. Шестірні - наплавлення зубів.