Інструкція для посади "Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії електрозварювальних автоматів і напівавтоматів, які застосовує;
      - основні відомості про джерела живлення, які застосовує;
      - види зварних з'єднань і швів;
      - типи обробок і позначень зварних швів на кресленнях;
      - правила підготовки металу до зварювання;
      - основні властивості електродного дроту, який застосовує, флюсу, захисного газу та металів і сплавів, що зварює;
      - призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - основні знання про автоматичне і механізоване зварювання;
      - причини виникнення деформації металів під час зварювання і способи її запобігання.

1.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує автоматичне і механізоване зварювання простих вузлів, деталей і конструкцій з вуглецевих і конструкційних сталей.

2.2. Виконує роботи з обслуговування установок для автоматичного електрошлакового зварювання та автоматів спеціальних конструкцій під час зварювання конструкцій під керівництвом електрозварника вищої кваліфікації.

2.3. Прихвачує деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях напівавтоматами.

2.4. Готує метал до зварювання.

2.5. Наплавляє дефекти деталей і відливок.

2.6. Зачищає деталі і вироби під автоматичне і механізоване зварювання.

2.7. Установлює деталі та вироби в пристрої.

2.8. Заправляє електродні дроти.

2.9. Читає прості креслення.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Зварювання: Каркаси і деталі гальмових площадок вантажних вагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів.

5.2. Каркаси кермового керування.

5.3. Кожухи огорожі та інші слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин.

5.4. Кронштейни жниварок, валики гальмового керування.

5.5. Кронштейни підрамників автосамоскидів.

5.6. Накладки і підкладки ресорні.

5.7. Опоки стальні малих розмірів.

5.8. Планки, скоби, хомути для кріплення суднових трубопроводів, електроапаратури, електропроводки.

5.9. Рами баків трансформаторів.

5.10. Фундаменти невідповідальні, дрібні вузли.

5.11. Приварювання і наварювання: Балки колискові, бруси підресорні та надресорні суцільнометалевих вагонів і вагонів електросекцій - приварювання підсилювальних косинців, напрямних і центрувальних кілець.

5.12. Балки прокатні - наварювання точок та захоплювальних штабів за розміткою.

5.13. Діафрагми рам платформ та металевих піввагонів - приварювання ребер.