Інструкція для посади "Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні схеми і конструкції різних типів і зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення;
      - механічні і технологічні властивості металів, які зварює, включаючи леговані сталі;
      - механічні властивості наплавленого металу;
      - технологічну послідовність накладання швів і режим зварювання, види дефектів в зварних швах, причини їх виникнення та методи усунення;
      - способи контролю та випробування відповідальних зварних швів.

1.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує автоматичне і механічне зварювання з використанням плазмотрона особливо складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій та трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів.

2.2. Виконує автоматичне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, та конструкцій особливо складної конфігурації.

2.3. Виконує механізоване зварювання з використанням плазмотрона, відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах.

2.4. Зварює на особливо складних пристроях і кантувачах.

2.5. Виконує автоматичне зварювання в захисному газі електродом, який не плавиться, гарячекатаних штабів із кольорових металів і сплавів.

2.6. Заварює дефекти відповідальних деталей машин, механізмів і конструкцій.

2.7. Наплавляє особливо складні і відповідальні деталі і вузли.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. На автоматичних машинах: Зварювання: Балки робочих площадок мартенівських цехів, конструкцій, бункерних та розвантажувальних естакад металургійних підприємств, балки підкранові під крани складних режимів роботи, стріли крокуючих екскаваторів.

5.2. Будови прогінні металевих мостів.

5.3. Вали колінчасті та гребні.

5.4. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів місткістю понад 1000 куб.м.

5.5. Ємності, ковпаки, сфери та трубопроводи вакуумні криогенні.

5.6. Ємності та покриття сферичні та каплеподібні.

5.7. Колони синтезу аміаку.

5.8. Конструкції з легких алюмінієво-магнієвих сплавів.

5.9. Корпуси статорів великих турбогенераторів з водневим і воднево-водяним охолодженням.

5.10. Резервуари і конструкції з двошарової сталі та інших біметалів.

5.11. Рубки підводних човнів та інші конструкції з маломагнітних сталей.

5.12. Станини, рами та інші вузли ковальсько-пресового устаткування.

5.13. Стояки і циліндри шасі літаків.

5.14. Стики монтажні корпусних конструкцій, які працюють під тиском, зі спеціальних сталей.

5.15. Стики монтажні корпусів із алюмінієвих сплавів.

5.16. Стики неповоротні труб і спецконструкцій з корозійностійких титанових і інших сплавів в суднобудуванні.

5.17. Трубопроводи технологічні I-IV категорій (груп), а також трубопроводи пари і води I-IV категорій.

5.18. Шпангоути великогабаритні.

5.19. На напівавтоматичних машинах: Зварювання: Апарати і посудини з вуглецевих та легованих сталей, які працюють під тиском, і легованих сталей, які працюють без тиску.

5.20. Арматура несучих залізобетонних конструкцій: фундаменти, колони, перекриття.

5.21. Баки унікальних потужних трансформаторів.

5.22. Балки і траверси візків кранів і балансири.

5.23. Балки прогінні мостових вантажністю менше 30 т.

5.24. Балки хребтові, шкворневі, буферні, рами візків локомотивів і вагонів.

5.25. Барабани котлів тиском до 4,0 МПа (38,7 атм).

5.26. Блоки будівельних і технологічних конструкцій з листового металу: повітронагрівачі, скрубери, кожухи доменних печей, сепаратори, реактори, газоходи доменних печей.

5.27. Блоки циліндрів і водяні колектори дизелів.

5.28. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів об'ємом понад 5000 куб.м і більше - зварювання в цехових умовах.

5.29. Газонафтопродуктопроводи - зварювання на стелажі.

5.30. Кесони для мартенівських печей, які працюють при високих температурах.

5.31. Колони, бункери, кроквяні і підкроквяні ферми, балки, естакади.

5.32. Конструкції радіощогл, телевишок і опор ЛЕП - зварювання в стаціонарних умовах.

5.33. Корпуси головок, траверси, основини і інші складні вузли пресів і молотів.

5.34. Корпуси роторів з діаметром понад 3500 мм.

5.35. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю понад 25 000 кВт.

5.36. Корпуси врубових, вантажних машин, вугільних комбайнів і електровозів.

5.37. Кришки, статори та облицювання лопатей гідравлічних турбін.

5.38. Лопаті гребних гвинтів - приварювання до маточини і приварювання наробок.

5.39. Основини під бурові вишки та тридизельні приводи з високолегованих бурових труб.

5.40. Плити фундаментні для агрегату крокуючого екскаватора.

5.41. Рами і вузли автомобілів, дизелів і сільськогосподарських машин.

5.42. Рами шкворневі і піддизельні локомотивів.

5.43. Резервуари для нафтопродуктів місткістю від 1000 і менше 5000 куб.м.

5.44. Рукави металеві.

5.45. Стики випусків арматури елементів несучих залізобетонних конструкцій.

5.46. Трубні елементи парових котлів тиском до 4,0 МПа (38,7 атм).

5.47. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску.

5.48. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання середнього і високого тиску - зварювання в стаціонарних умовах.

5.49. Трубопроводи технологічні III та IV категорій (груп), а також трубопроводи пари і води III та IV категорій.

5.50. Шини, стрічки, компенсатори до них з кольорових металів.

5.51. Штаби гарячекатані з кольорових металів і сплавів.

5.52. Щогли, вишки бурові та експлуатаційні.

5.53. Приварювання та наплавлення: Апарати засипні доменних печей, валки прокатних станів - наплавлення.

5.54. Гвинти гребні, лопаті турбін, блоки циліндрів двигунів - наплавлення дефектів.