Інструкція для посади "Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію різних електрозварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів і машин;
      - електричні і кінематичні схеми складних автоматів, плазмотронів і машин, причини їх можливих несправностей, способи їх усунення;
      - контроль, способи і методи випробувань зварних з'єднань відповідальних конструкцій;
      - принципову будову електронних схем керування;
      - правила навчання роботів і робота з робототехнічними комплексами;
      - різновид сплавів, їх зварювальні і механічні властивості;
      - види корозії і фактори, які викликають її;
      - основні види термічного оброблення зварних з'єднань;
      - основи знань з металографії зварного шва.

1.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона, особливо відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, в тому числі титанових, на універсальних багато-дугових і багатоелектродних автоматах та напівавтоматах, а також на автоматах, оснащених телевізійними, фотоелектронними і іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах).

2.2. Виконує механізоване зварювання з використанням плазмотрона особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації під час виконання зварних швів в стельовому положенні і на вертикальній площині.

2.3. Зварює експериментальні конструкції з металів і сплавів з обмеженою зварністю.

2.4. Зварює особливо відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. На напівавтоматичних машинах: Зварювання: Балки робочих площадок мартенівських цехів, конструкцій, бункерних і розвантажувальних естакад металургійних підприємств, балки підкранові під крани важких режимів роботи, стріли крокуючих екскаваторів.

5.2. Балки прогінні мостових кранів вантажністю 30 т і вище.

5.3. Барабани котлів тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм).

5.4. Будови прогінні металевих і залізобетонних мостів.

5.5. Газгольдери і резервуари для нафтопродуктів об'ємом 5000 куб.м і більше - зварювання на монтажі.

5.6. Газонафтопродуктопроводи магістральні - зварювання на монтажі та при ліквідації проривів.

5.7. Ємності, ковпаки, сфери і трубопроводи вакуумні і криогенні.

5.8. Ємності і покриття сферичні і каплеподібні.

5.9. Колони синтезу аміаку.

5.10. Конструкції радіощогл, телевишок і опор ЛЕП.

5.11. Коробки парові парових турбін.

5.12. Корпуси статорів великих турбогенераторів з водневим і воднево-водяним охолодженням.

5.13. Корпуси важких дизельних двигунів і пресів.

5.14. Котли парові суднові.

5.15. Лапи і шарошки бурових долот, бурильні паропровідники.

5.16. Обв'язування трубопроводами нафтових і газових свердловин та свердловин законтурного заводнення.

5.17. Резервуари і конструкції з двошарової сталі та інших біметалів.

5.18. Стрижні арматури залізобетонних конструкцій в роз'ємних формах.

5.19. Трубні елементи парових котлів тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм).

5.20. Трубопроводи напірні, камери спіральні і камери робочого колеса турбін гідроелектростанцій.

5.21. Трубопроводи технологічні I і II категорій (груп), а також трубопроводи пари і води I та II категорій.

5.22. Приварювання і наварювання: Замки бурильних труб і муфт - зварювання подвійним швом.

5.23. Колеса робочі газотурбокомпресорів, парових турбін, потужних повітродувів - приварювання лопатей і лопаток.