Інструкція для посади "Стрижневик ручного формування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стрижневик ручного формування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стрижневика ручного формування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виготовлення різних особливо складних та відповідальних стрижнів;
      - вплив на якість відливок стрижнів, які виготовлені з пластичних сумішей.

1.4. Стрижневик ручного формування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стрижневик ручного формування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стрижневик ручного формування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стрижневик ручного формування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє відповідальні та особливо складні та великі стрижні за стрижневими ящиками з великою кількістю рознімань та від'ємних частин, з рамками та каркасами, зі складною системою газовідводів.

2.2. Виготовляє відповідальні та особливо складні стрижні з керамічної маси для відливок зі спеціального сплаву та виготовляє відповідальні та особливо складні стрижні з рідких самотвердіючих сумішей.

2.3. Обточує за фасонними шаблонами та складає стрижні для особливо складних відливок з точною підгонкою та кріпленням.

2.4. Виготовляє стрижні для дослідних відливок.

2.5. Контролює якість стрижневих сумішей, виготовлення та сушіння стрижнів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стрижневик ручного формування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стрижневик ручного формування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стрижневик ручного формування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стрижневик ручного формування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стрижневик ручного формування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стрижневик ручного формування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стрижневик ручного формування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стрижневик ручного формування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стрижневик ручного формування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стрижневик ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стрижневик ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стрижневик ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стрижневик ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стрижневик ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стрижневик ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стрижневик ручного формування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення стрижнів: Блоки картерів дизелів.

5.2. Виливниці для зливків з масою понад 10 т.

5.3. Головки блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

5.4. Конуси та лійки великі засипних апаратів доменних печей.

5.5. Корпуси повітродувок дизелів.

5.6. Корпуси насосів відцентрових.

5.7. Корпуси редукторів приводів блюмінгів.

5.8. Кришки робочих циліндрів складні.

5.9. Напівблоки.

5.10. Поршні дизелів.

5.11. Стрічка для циліндра парових машин.

5.12. Станини великі молотів.

5.13. Станини кувальних машин, бульдозерів, металорізальних верстатів.

5.14. Стрижні точені з напівсумою діаметрів та довжини понад 1200 мм для фасонних стрижнів.

5.15. Стрижні точені з напівсумою діаметрів та довжини понад 1500 мм для простих стрижнів.

5.16. Цапфи для ковшів.

5.17. Циліндри двигунів.

5.18. Циліндри паровозні.