* *
Інструкція для посади "Стрижневик ручного формування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стрижневик ручного формування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стрижневика ручного формування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес та послідовність виготовлення складних стрижнів;
      - будову та призначення стрижневих ящиків та вимоги до них;
      - вплив закріплювачів на якість стрижнів;
      - дію рідкого металу на стрижні під час заливання форм.

1.4. Стрижневик ручного формування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стрижневик ручного формування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стрижневик ручного формування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стрижневик ручного формування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє складні фасонні стрижні за стрижневими ящиками, які складаються з декількох рознімань та від'ємних частин, з рамками та каркасами, зі складною системою газовідводів.

2.2. Виготовляє складні стрижні з керамічної маси для відливок зі спеціального сплаву та виготовляє складні стрижні з рідких самотвердіючих сумішей.

2.3. Виготовляє складні стрижні за шаблоном.

2.4. Складає стрижні для особливо складних відливок з обпилюванням та підгонкою за складними кондукторами та шаблонами.

2.5. Склеює та кріпить стрижні болтами з заправленням швів, фарбуванням та сушінням.

2.6. Виконує роботи з укладанням рамок та стрижнів, складання ящиків, прокладання їнотів, наколювання отворів та прорізання каналів під час виготовлення особливо складних та відповідальних стрижнів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стрижневик ручного формування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стрижневик ручного формування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стрижневик ручного формування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стрижневик ручного формування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стрижневик ручного формування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стрижневик ручного формування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стрижневик ручного формування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стрижневик ручного формування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стрижневик ручного формування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стрижневик ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стрижневик ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стрижневик ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стрижневик ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стрижневик ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стрижневик ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стрижневик ручного формування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення стрижнів: Виливниці для зливків з масою понад 3 до 10 т.

5.2. Втулки робочих циліндрів дизелів тепловозів.

5.3. Гільзи дизелів тепловозів.

5.4. Гнізда пружин.

5.5. Каретки металорізальних верстатів.

5.6. Коліна труб та трійники, зігнуті в різних площинах, які виготовляє за стрижневими ящиками та шаблонами з діаметром понад 400 мм.

5.7. Конуси малі засипних апаратів доменних печей.

5.8. Корпуси роликових букс.

5.9. Корпуси клапанних коробок циліндрів високого та низького тиску компресорів.

5.10. Корпуси інжекторів.

5.11. Надставки виливниць для зливків з масою понад 10 т.

5.12. Рамки приводів.

5.13. Решітки та колони кауперів доменних печей.

5.14. Сопла доменних печей.

5.15. Стакани буферні.

5.16. Станини формувальних машин вантажопідйомністю понад 2500 кг.

5.17. Станини електромашин з діаметром понад 800 мм.

5.18. Стрижні точені з напівсумою діаметрів та довжини до 1200 мм для фасонних стрижнів.

5.19. 19.

5.20. Стрижні точені з напівсумою діаметрів та довжини до 1500 мм для простих стрижнів.

5.21. Фітинги кутові контейнерів.

5.22. Шестірні з литим зубом та двома рядами спиць з діаметром понад 1000 мм.

5.23. Шківи скіпового підйомника доменних печей.

5.24. Щити підшипникові електромашин з діаметром понад 1200 мм, висотою понад 600 мм.