* *
Інструкція для посади "Стрижневик ручного формування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стрижневик ручного формування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стрижневика ручного формування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес та послідовність виготовлення стрижнів середньої складності;
      - склад та властивості різних стрижневих сумішей, які застосовує для виготовлення стрижнів;
      - способи приготування стрижневих сумішей та застосування швидковисихаючих закріплювачів;
      - будову контрольно-вимірювального інструменту та приладів, які застосовує під час виготовлення стрижнів;
      - вимоги до стрижневих ящиків.

1.4. Стрижневик ручного формування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стрижневик ручного формування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стрижневик ручного формування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стрижневик ручного формування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє великі стрижні середньої складності за стрижневими ящиками з декількома від'ємними частинами та до двох рознімань з рамками та каркасами.

2.2. Виготовляє стрижні середньої складності з керамічної маси для відливок зі спеціального сплаву та виготовляє стрижні середньої складності з рідких самотвердіючих сумішей.

2.3. Підводить газові канали та прокладає їноти в тонких частинах стрижня з ретельним обробленням, обпалюванням, фарбуванням та перевіркою стрижнів шаблонами.

2.4. Виготовляє за шаблонами складні стрижні середніх розмірів та середньої складності стрижні великих розмірів.

2.5. Складає стрижні для складних та відповідальних відливок з обпилюванням та підгонкою за складними кондукторами та шаблонами.

2.6. Склеює або обв'язує стрижні, заправляє шви, фарбує та сушить.

2.7. Виконує роботи з набивання форм, очищення та фарбування особливо складних стрижнів та складає ящики, укладає рамки та каркаси, прокладає їноти та прорізає канали під час виготовлення складних фасонних стрижнів під керівництвом стрижневика ручного формування вищої кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стрижневик ручного формування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стрижневик ручного формування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стрижневик ручного формування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стрижневик ручного формування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стрижневик ручного формування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стрижневик ручного формування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стрижневик ручного формування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стрижневик ручного формування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стрижневик ручного формування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стрижневик ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стрижневик ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стрижневик ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стрижневик ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стрижневик ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стрижневик ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стрижневик ручного формування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення стрижнів: Бачки для гідропультів скальчастих.

5.2. Букси локомотивів та вагонів.

5.3. Виливниці для зливків з масою до 3 т.

5.4. Дефлектори уніфіковані вагонів.

5.5. Жолоби доменного газу.

5.6. Клюз бортовий.

5.7. Коліна труб, трійники та відводи, зігнуті в різних площинах, які виготовлені за ящиками та шаблонами з діаметром понад 300 до 400 мм.

5.8. Колектори вихлопні двигунів внутрішнього згоряння.

5.9. Корпуси водяних бачків двигунів.

5.10. Корпуси підшипників з діаметром понад 300 мм.

5.11. Корпуси роликових букс.

5.12. Мульди завалочних машин.

5.13. Муфти прокатних станів.

5.14. Надставки виливниць для зливків з масою понад 4 до 10 т.

5.15. Проводки прокатних станів.

5.16. Станини формувальних машин вантажопідйомністю до 2500 кг.

5.17. Станини електромашин з діаметром до 800 мм.

5.18. Супорти металорізальних верстатів.

5.19. Шестірні веденої тягової передачі.

5.20. Шестірні з литим зубом з діаметром понад 500 до 1000 мм.

5.21. Щити підшипникові електромашин з діаметром понад 700 до 1200 мм, висотою до 600 мм.