* *
Інструкція для посади "Стрижневик ручного формування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стрижневик ручного формування 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стрижневика ручного формування 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову машини для виготовлення джгутів;
      - склад та властивості стрижневих сумішей та інших матеріалів, які застосовує для виготовлення стрижнів;
      - призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - будову простих стрижневих ящиків;
      - вимоги до міцності газовідводів в готових стрижнях;
      - режим сушіння стрижнів;
      - способи підгонки та кріплення окремих частин стрижнів під час їх складання.

1.4. Стрижневик ручного формування 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стрижневик ручного формування 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стрижневик ручного формування 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стрижневик ручного формування 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє великі прості стрижні та стрижні малих розмірів середньої складності за стрижневими ящиками, шаблонами, що мають до трьох від'ємних частин, з проведенням газових каналів та прокладанням їнотів, установленням каркасу та рами, з обробленням та фарбуванням стрижнів.

2.2. Виготовляє прості стрижні з керамічної маси для відливок зі спеціального сплаву та прості стрижні з рідких самотвердіючих сумішей.

2.3. Складає та склеює стрижні середньої складності з підгонкою та кріпленням складових частин.

2.4. Виконує роботи з набивання, трамбування, видалення від'ємних частин, обчищення та фарбування складних стрижнів та складає ящики, укладає рамки та каркаси, прокладає їноти та прорізає канали під час виготовлення стрижнів середньої складності, які мають понад 3 до 5 від'ємних частин, під керівництвом стрижневика ручного формування вищої кваліфікації.

2.5. Обробляє та обпилює стрижні за шаблонами та кондукторами.

2.6. Зачищає задирки вручну напилком або шліфувальним папером.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стрижневик ручного формування 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стрижневик ручного формування 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стрижневик ручного формування 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стрижневик ручного формування 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стрижневик ручного формування 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стрижневик ручного формування 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стрижневик ручного формування 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стрижневик ручного формування 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стрижневик ручного формування 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стрижневик ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стрижневик ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стрижневик ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стрижневик ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стрижневик ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стрижневик ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стрижневик ручного формування 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення стрижнів: Башмаки гальмові.

5.2. Деталі автозчепу, окрім корпусів головок автозчепу.

5.3. Ілюмінатор прямокутний.

5.4. Коліна труб, трійники та відводи, зігнуті в різних площинах, які виготовлені за ящиками та шаблонами з діаметром понад 200 до 300 мм.

5.5. Колектори вихлопні двигунів.

5.6. Корпуси масловіддільників компресорів.

5.7. Корпуси живильних коробок.

5.8. Корпуси підшипників з діаметром до 300 мм.

5.9. Корпуси розеток міжтеплових з'єднань.

5.10. Кришки водяних насосів двигунів.

5.11. Мульди розливних машин.

5.12. Надставки виливниць для зливків з масою до 4 т.

5.13. Осердя стрілочних переводів.

5.14. Підставки стрілочних ліхтарів.

5.15. Подушки прокатних станів.

5.16. Повзуни поршневі паровозів.

5.17. Поршні циліндрів низького та високого тиску компресорів.

5.18. Рами дверні для коксових печей.

5.19. Ролики ескалаторів та конвеєрів.

5.20. Форсунки пісочниць.

5.21. Шестірні з литим зубом з діаметром до 500 мм.

5.22. Щити підшипникові електромашин з діаметром до 700 мм.