* *
Інструкція для посади "Стрижневик ручного формування 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стрижневик ручного формування 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні відомості про будову та принцип роботи машини для виготовлення джгутів;
      - найменування сумішей, які застосовує для виготовлення стрижнів;
      - призначення стрижнів;
      - послідовність заходів під час виготовлення стрижнів;
      - призначення джгутів та їх розміри;
      - призначення та застосування стрижневих ящиків та вимоги до них;
      - призначення та умови застосування простого контрольно-вимірювального, робочого інструменту та пристроїв для виготовлення стрижнів;
      - способи фарбування стрижнів з пульверизатора, вручну або занурюванням.

1.4. Стрижневик ручного формування 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стрижневик ручного формування 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стрижневик ручного формування 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стрижневик ручного формування 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє прості стрижні малих та середніх розмірів за стрижневими ящиками.

2.2. Установлює в стрижні прості каркаси.

2.3. Виготовляє для стрижнів джгути з соломи, паклі, деревної стружки та інших матеріалів вручну або на спеціальній машині.

2.4. Обробляє, фарбує та укладає стрижні для сушіння.

2.5. Виконує під керівництвом стрижневика ручного формування вищої кваліфікації роботи з набивання, складання ящиків, укладання рамок та каркасів, прокладання їнотів та фарбування більш складних та великих стрижнів.

2.6. Готує стрижневі ящики (чистить, змочує).

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стрижневик ручного формування 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стрижневик ручного формування 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стрижневик ручного формування 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стрижневик ручного формування 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стрижневик ручного формування 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стрижневик ручного формування 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стрижневик ручного формування 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стрижневик ручного формування 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стрижневик ручного формування 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стрижневик ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стрижневик ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стрижневик ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стрижневик ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стрижневик ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стрижневик ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стрижневик ручного формування 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення стрижнів: Горшки пісочниць.

5.2. Зірочки сифонні.

5.3. Коліна труб, трійники та відводи, зігнуті в різних площинах, які виготовлені за ящиками з діаметром до 200 мм.

5.4. Коробки бокових сковзунів великовантажних вагонів.

5.5. Ланки гусениць.

5.6. Лійки ливникові.

5.7. Муфти з'єднувальні.

5.8. Надставки до дрібних виливниць.

5.9. Наконечники гальмових з'єднувальних рукавів.

5.10. Противаги різні.

5.11. Стрижні кільцеві.

5.12. Стрижні циліндричні.

5.13. Труби для вентиляції.