* *
Інструкція для посади "Стрижневик машинного формування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стрижневик машинного формування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стрижневика машинного формування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - послідовність виготовлення стрижнів для складних та відповідальних відливок;
      - властивості стрижневих матеріалів та сумішей, які застосовує для виготовлення стрижнів, та спосіб визначення їх якості за зовнішнім виглядом та показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Стрижневик машинного формування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стрижневик машинного формування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стрижневик машинного формування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стрижневик машинного формування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє на стрижневих машинах великі та складні форми стрижнів за стрижневими ящиками з великою кількістю від'ємних частин.

2.2. Складає складні стрижні.

2.3. Установлює складні фігурні каркаси та кріпить їх різними способами.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стрижневик машинного формування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стрижневик машинного формування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стрижневик машинного формування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стрижневик машинного формування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стрижневик машинного формування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стрижневик машинного формування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стрижневик машинного формування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стрижневик машинного формування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стрижневик машинного формування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стрижневик машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стрижневик машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стрижневик машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стрижневик машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стрижневик машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стрижневик машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стрижневик машинного формування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення стрижнів: Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

5.2. Боковини литих візків вагонів та тендерів.

5.3. Головки блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

5.4. Картери коробок передач автомобілів.

5.5. Корпуси букс вагонів та тендерів.

5.6. Корпуси компресорів.

5.7. Котли опалювальні.

5.8. Труби колекторів вихлопні.