* *
Інструкція для посади "Стрілець 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стрілець 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. Наявність висновку щодо можливості допуску конкретного працівника до самостійного несення служби зі зброєю. Затверджено Заступником Міністра внутрішніх справ 21.02.2006 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції, накази, розпорядження та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності;
      - вимоги до охорони об'єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів;
      - службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об'єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей;
      - тактико-технічні характеристики та правила користування охоронною та охоронно-пожежною сигналізацією, засобами зв'язку та іншими засобами охорони;
      - систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи та засоби забезпечення охорони вантажів під час зупинок;
      - порядок використання службового собаки, використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту;
      - порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, які скоїли адміністративні правопорушення;
      - правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки;
      - місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок і способи зв'язку з ними.

1.4. Стрілець 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стрілець 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стрілець 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стрілець 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Несе службу з охорони об'єктів, а також вантажів, що перевозяться різними транспортними засобами.

2.2. Звіряє дані супровідних документів із фактичною наявністю вантажів.

2.3. Приймає та здає вантажі за відповідними документами.

2.4. Приймає під охорону від матеріально відповідальних осіб об'єкти, складські та інші приміщення з матеріальними цінностями, що складські та інші приміщення з матеріальними цінностями, що входять до дислокації поста.

2.5. Затримує осіб, котрі намагаються незаконно вивезти (винести) матеріальні цінності з об'єкта, що охороняється, та підозрюваних у скоєнні правопорушень; супроводжує їх до службових приміщень або до територіального органу внутрішніх справ.

2.6. У разі прямого нападу на об'єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, протиправних дій проти персоналу охорони застосовує проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України.

2.7. Уживає заходів щодо відбиття нападу шляхом використання службового собаки, застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту з використанням допоміжних знарядь та застосування заходів оборони повідомляє про це органи внутрішніх справ і забезпечує недоторканість місця події до прибуття представників правоохоронних органів.

2.8. Періодично контролює справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, контрольно-спостережних приладів та інших засобів охорони.

2.9. Стежить за службою вартових собак, які виставлені в зоні поста.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стрілець 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стрілець 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стрілець 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стрілець 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стрілець 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стрілець 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стрілець 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стрілець 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стрілець 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стрілець 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стрілець 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стрілець 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стрілець 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стрілець 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стрілець 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стрілець 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.