* *
Інструкція для посади "Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією попереднього розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову залізничної колії і штучних споруд;
      - правила і технологію виконання робіт з їх поточного утримання і ремонту;
      - дефекти елементів верхньої будови колії і штучних споруд;
      - габарити рухомого складу і наближення будівель;
      - правила проведення вимірів за допомогою інструменту і приладів, які використовують у поточному утриманні і ремонті колії штучних споруд;
      - інструкції з поточного утримання залізничних колій та штучних споруд;
      - інструкцію щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт;
      - правила охорони праці під час ремонту та утримання залізничної колії та споруд;
      - будову колійного гідравлічного та електричного інструменту і механізмів;
      - правила охорони праці працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях;
      - технолого-нормувальні карти виконання колійних робіт. Первинний облік і звітність.

1.4. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виконання робіт з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд.

2.2. Керує робітниками, які виконують ці роботи у межах дільниці, що обслуговується.

2.3. Утримує колії та штучні споруди у належному стані, який забезпечує безперебійний і безпечний рух поїздів.

2.4. Оглядає колії і штучні споруди за встановленим терміном.

2.5. Виявляє пошкодження, що з'являються в елементах верхньої будови колій, земляному полотні, штучних спорудах, виконує роботи щодо їх запобігання, а також для продовження термінів служби верхньої будови колій.

2.6. Організовує та виконує роботи з підготування колій до роботи у зимовий період.

2.7. Очищує колії від снігу і піску, утримує і ремонтує колії на пучинах, а також готує колії і штучні споруди на випадок весняних і зливових вод, ліквідує пошкодження на коліях і штучних спорудах, що викликані стихійними явищами.

2.8. Забезпечує рух поїздів під час виконання колійних робіт.

2.9. Проводить інструктаж з охорони праці монтерів колій, обхідників, чергових на переїздах та інших робітників.

2.10. Навчає робітників бригад якомога раціонально виконувати роботу безпосередньо на робочих місцях.

2.11. Веде первинний облік і складає звітність.

2.12. Забезпечує утримання в належному стані інструменту, механізмів, інвентарю, сигнальних пристроїв, матеріалів і комор для їх зберігання.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Бригадир тарифікується на один розряд вище робітника найвищої кваліфікації бригади, якою він керує, але не нижче 5 розряду