* *
Інструкція для посади "Боцман", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Боцман" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією матроса 1 класу - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та порядок виконання робіт під час швартування та буксирування судна;
      - правила технічної експлуатації вантажного, якірно-швартовного та буксирувального пристроїв;
      - правила експлуатації шлюпок та плотів, трапів та сходень, люкових закриттів;
      - терміни випробування якірних ланцюгів, блоків, гаків, скоб та іншого такелажного майна корпусної частини;
      - способи визначення вантажності та допустиме навантаження такелажних пристроїв;
      - способи запобігання деформації вантажу;
      - підготовку тросів до прийому негабаритних вантажів;
      - правила складання вантажів і встановлення підкладок під вантаж та стропи;
      - способи очищення поверхні під ґрунтування, пофарбування та нанесення лакофарбових покриттів за допомогою ручного або механізованого інструменту;
      - способи виконання суднових теслярських робіт;
      - правила подавання та прийняття світлових та прапорових сигналів.

1.4. Боцман призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Боцман підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Боцман керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Боцман під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами з корпусної частини судна.

2.2. Розподіляє роботи між підлеглими йому членами палубної команди.

2.3. Складає план робіт щодо корпусної частини, подає його на затвердження старшому помічнику капітана.

2.4. Забезпечує технічне обслуговування корпусу, палуб, надбудов, вантажних та суднових приміщень, танків та цистерн, рангоуту та такелажу, трапів та штормтрапів, вантажного, якірного, швартовного та буксирного пристроїв, кранцевого захисту судна, протипожежного, аварійно-рятувального устаткування, майна та інвентарю, інших технічних засобів свого відання.

2.5. Керує по судну малярними, теслярськими, такелажними роботами, ремонтно-профілактичними з корпусної частини.

2.6. Веде облік видатків матеріально-технічного постачання своєї частини, складає заявки на її поповнення.

2.7. Забезпечує безпечну експлуатацію технічних засобів, які обслуговуються палубною командою.

2.8. Бере участь в усуненні дефектів їх роботи.

2.9. Забезпечує підготовку вантажних приміщень та обладнання до вантажних операцій.

2.10. Бере участь у роботах із навантаження та розвантаження великовагових та великогабаритних вантажів.

2.11. Забезпечує готовність корпусної частини до відходу судна та штормового плавання, кріплення вантажу, суднового обладнання та майна перед виходом у рейс та під час плавання.

2.12. Бере участь у швартовних та буксирувальних операціях, під час віддавання та приймання якорів.

2.13. Забезпечує готовність до дій аварійного протипожежного обладнання та майна, рятувальних засобів колективного та особистого користування та їх спускових пристроїв.

2.14. Стежить за додержанням порядку на судні.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Боцман має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Боцман має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Боцман має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Боцман має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Боцман має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Боцман має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Боцман має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Боцман має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Боцман має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Боцман несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Боцман несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Боцман несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Боцман несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Боцман несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Боцман несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Боцман несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.