Інструкція для посади "Бортштурман", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бортштурман" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва штурмана цивільної авіації. Стаж роботи в галузі управління повітряним рухом - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують діяльність цивільної авіації;
      - приладове на навігаційне устаткування повітряного судна;
      - методи застосування навігаційних засобів і забезпечення літаководіння по установлених маршрутах та схемах польотів;
      - правила зберігання і користування документами аеронавігаційної інформації і польотними картами;
      - необхідну довідкову документацію, польотні карти;
      - правила обачності, фразеології радіообміну і ведення радіозв'язку;
      - положення про льотну службу, Правила визначення робочого часу та відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Бортштурман призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бортштурман підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бортштурман керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бортштурман під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Підбирає необхідну довідкову документацію.

2.2. Особисто підготовлює польотні карти.

2.3. Дотримується правил передпольотного відпочинку.

2.4. Аналізує і правильно оцінює метеорологічну й аеронавігаційну обстановку під час приготування до польоту і в польоті.

2.5. Виконує штурманське підготування до польоту.

2.6. Контролює стан і готовність приладового і навігаційного устаткування повітряного судна і експлуатує його відповідно до керівництва з льотної експлуатації.

2.7. Своєчасно доповідає в польоті командиру повітряного судна про відхилення і несправності і дає пропозиції з їх усунення.

2.8. Піклується про пасажирів, вживає заходів за вказівкою (дозволом) командира повітряного судна для забезпечення їх безпеки, збереження судна і розміщених на його борту вантажів, спеціального устаткування і польотної документації.

2.9. Оглядає повітряне судно відповідно до керівництва з льотної експлуатації, після посадки і зарулювання на стоянку і доповідає командиру повітряного судна свої зауваження.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бортштурман має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бортштурман має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бортштурман має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бортштурман має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бортштурман має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бортштурман має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бортштурман має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бортштурман має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бортштурман має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бортштурман несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бортштурман несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бортштурман несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бортштурман несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бортштурман несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бортштурман несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бортштурман несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.