* *
Інструкція для посади "Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією попереднього розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та взаємодію вузлів об'єктів, що ремонтуються;
      - технологічні процеси виконуваних робіт;
      - правила виконання робіт;
      - основи організації праці на робочих місцях;
      - норми витрат матеріалів;
      - порядок та правила виконання робіт не нижче 5 кваліфікаційного розряду, правила охорони праці;
      - порядок обліку робіт, що виконуються.

1.4. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує робітниками виробничого підрозділу.

2.2. Виконує роботи відповідно до технологічного процесу.

2.3. Забезпечує своєчасне виконання бригадою затвердженого плану робіт.

2.4. Розставляє робітників бригад на об'єктах.

2.5. Забезпечує робочі місця матеріалами, інструментами та деталями.

2.6. Забезпечує дотримання правил охорони праці та протипожежних правил.

2.7. Проводить інструктаж та навчання робітників бригад щодо застосування раціональних прийомів і методів роботи.

2.8. Здійснює нагляд та контроль за якістю робіт, що виконуються.

2.9. Приймає роботи та здає об'єкти майстру.

2.10. Контролює витрати матеріалів.

2.11. Веде облік обсягів виконаних робіт та оцінює їх якість.

2.12. Утримує обладнання та інвентар у належному стані.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир підприємств залізничного транспорту та метрополітенів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Бригадир тарифікується на один розряд вище робітника найвищої кваліфікації бригади, якою він керує, але не нижче 5 розряду.