Інструкція для посади "Бригадир бункерів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир бункерів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види, фізичні властивості та хімічний склад матеріалів доменної шихти;
      - основи процесу виплавки чавуну;
      - розміщення матеріалів в бункерах доменних печей;
      - методи усереднення сирих матеріалів на рудному дворі під час розвантаження їх у бункери та під час вибирання їх із бункерів;
      - будову гризлі, затворів бункерів, живильників та транспортерів, механізмів саморозвантажувальних вагонів, насосів для відкачування води із скіпових ям і правила роботи на цих механізмах;
      - способи запобігання змерзанню руд в зимовий час.

1.4. Бригадир бункерів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир бункерів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир бункерів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир бункерів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує та веде на бункерах доменних печей роботи з подавання, розміщення, розвантаження та усереднення шихтових матеріалів.

2.2. Бере участь у розбиванні на бункерних решітках великих кусків руди та флюсу, шуруванні шихтових матеріалів у бункерах, очищенні стінок бункерів від охолоді руди та коксового дрібняку.

2.3. Контролює порядок завантаження та вибирання шихтових матеріалів із бункерів, нормальний схід у бункерах руди, стружки та інших матеріалів.

2.4. Контролює своєчасне очищення залізничних колій, підбункерного приміщення та скіпових ям.

2.5. Забезпечує своєчасне подавання порожніх вагонів для навантаження коксового дрібняку, якість відсівання коксу та справний стан бункерів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир бункерів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир бункерів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир бункерів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир бункерів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир бункерів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир бункерів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир бункерів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир бункерів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир бункерів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир бункерів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир бункерів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир бункерів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир бункерів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир бункерів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир бункерів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир бункерів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.