Інструкція для посади "Бурильник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бурильник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи бурильником 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види бурових робіт;
      - призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового, насосного та енергетичного устаткування, їх технічні характеристики;
      - будову бурової установки, бурових щогл, бетононасоса, правила їх складання та розбирання;
      - технологічні режими, правила керування процесом і способи буріння й розширення свердловин в особливо складних умовах з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень в залежності від стану бурового устаткування та інструменту;
      - методи цементації, бетонування, тампонажу свердловин;
      - способи обробки промивальними розчинами;
      - методи бетонування свердловин з використанням бетонолітної труби;
      - види арматурних каркасів, методи їх встановлення у свердловину, заповнену гідротехнічним бетоном;
      - марки арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів, марки бетону;
      - призначення, характеристики, види інструменту, пристроїв і матеріалів, що застосовуються під час буріння свердловин;
      - вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід;
      - умови та форми залягання опорних пластів;
      - причини виникнення технічних неполадок, аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації;
      - способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - способи виконання ловильних робіт;
      - основи геології, гідрогеології;
      - назви гірських розробок;
      - класифікацію та властивості ґрунтів;
      - правила ведення технічної документації, її форми;
      - схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи ліквідації витоку струму;
      - способи та правила виконання вантажно-розвантажувальних, кроквяних робіт;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Бурильник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бурильник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бурильник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бурильник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у виконанні особливо складних та відповідальних робіт з буріння та розширення свердловин (з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового устаткування та інструменту), у виготовленні паль та інших конструкцій буроін'єкційним, бурона-бивним та струменево-ін'єкційним методами, у монтажі, демонтажі бурової установки.

2.2. Виконує роботи з розчищення будівельного майданчика та контролює в'їзд-виїзд бурової установки.

2.3. Здійснює: опускання та піднімання бетонолітної труби, бетонування свердловин, закріплення стінок свердловин трубами, комплекс допоміжних робіт.

2.4. Встановлює арматурні каркаси й металеві балки у пробурену свердловину та вдавлює їх вібраційним методом до проектної позначки.

2.5. Виконує інші роботи, передбачені технологічним регламентом і режимно-технологічними картами.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бурильник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бурильник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бурильник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бурильник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бурильник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бурильник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бурильник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бурильник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бурильник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бурильник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бурильник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бурильник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бурильник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бурильник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бурильник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бурильник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Участь у процесі буріння та розширення свердловин, у монтажі, демонтажі бурової установки.

5.2. Завантаження (розвантаження) базового механізму на трейлер, частин бурової установки на транспортні засоби, закріплення їх у транспортному стані.

5.3. Виконання робіт з розчищення будівельного майданчика, буріння та розширення свердловин, виготовлення та закачування глиняного розчину.

5.4. Здійснення бетонування свердловин, закріплення їх стінок трубами.

5.5. Улаштування паль методом нагарного бетонування через пустотілий шнек.

5.6. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки.

5.7. Встановлення інвентарної опалубки, формування оголовків паль, виконання інших робіт, передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами.

5.8. Здійснення контролю за осьовим навантаженням на робочий інструмент, за опусканням, підніманням бетонолітної труби, процесом бетонування, якістю бетону.

5.9. Вживання заходів щодо запобігання виникненню поломок бурового устаткування та інструменту.

5.10. Здійснення операцій з опускання-піднімання та нарощування бурового інструменту.

5.11. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах.

5.12. Зачищення забою свердловин.

5.13. Ловильні роботи.

5.14. Виявлення та усунення пошкоджень у роботі устатку-вання, участь у його ремонті, заміна двигунів, електродвигунів, автоматів, магнітних пускачів.

5.15. Участь у підготовці приладів, пристроїв для проведення випробування, просвічування паль тощо.

5.16. Монтаж-демонтаж випробувального стенда паль.

5.17. Виконання вантажно-розвантажувальних, кроквяних, ліквідаційних робіт.