* *
Інструкція для посади "Бурильник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бурильник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види бурових робіт;
      - призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового, насосного та енергетичного устаткування, їх технічні характеристики;
      - будову бурової установки, бурових щогл, бетононасоса, правила їх складання та розбирання;
      - технологічні режими, правила керування процесом і способи буріння й розширення свердловин в ускладнених умовах;
      - методи цементації, бетонування, тампонажу свердловин;
      - способи приготування та обробки промивальними розчинами;
      - методи бетонування свердловин з використанням бетонолітної труби;
      - види арматурних каркасів, методи їх встановлення у свердловину, заповнену гідротехнічним бетоном;
      - марки арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів, марки бетону;
      - призначення, характеристики, види інструменту, пристроїв і матеріалів, що застосовуються під час буріння свердловин;
      - вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід;
      - причини виникнення технічних неполадок, аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації;
      - способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - способи виконання ловильних робіт;
      - класифікацію та властивості ґрунтів;
      - способи та правила виконання кроквяних, вантажно-розвантажувальних робіт;
      - методи бетонування свердловин;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Бурильник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бурильник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бурильник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бурильник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у виконанні робіт з буріння та розширення свердловин, у виготовленні паль та інших конструкцій буроін'єкційним, буронабивним та струменево-ін'єкційним методами, у монтажі, демонтажі бурової установки.

2.2. Виконує роботи з розчищення будівельного майданчика та контролює в'їзд-виїзд бурової установки.

2.3. Здійснює: опускання та піднімання бетонолітної труби, бетонування свердловин, закріплення стінок свердловин трубами, комплекс допоміжних робіт.

2.4. Встановлює арматурні каркаси та металеві балки у пробурену свердловину та вдавлює їх вібраційним методом до проектної позначки.

2.5. Виконує інші роботи, передбачені технологічним регламентом і режимно-технологічними картами.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бурильник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бурильник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бурильник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бурильник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бурильник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бурильник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бурильник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бурильник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бурильник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бурильник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бурильник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бурильник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бурильник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бурильник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бурильник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бурильник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання робіт з буріння та розширення свердловин (з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурильного устаткування та інструменту), монтажу, демонтажу бурової установки.

5.2. Завантаження (розвантаження) базового механізму на трейлер, частин бурової установки на транспортні засоби, закріплення їх у транспортному стані.

5.3. Виконання робіт з розчищення будівельного майданчика.

5.4. Здійснення контролю за якістю бетону, відбір зразків бетону.

5.5. Опускання та піднімання бетонолітної труби, здійснення контролю за процесом бетонування, за осьовим навантаженням на робочий інструмент.

5.6. Улаштування паль методом нагарного бетонування через пустотілий шнек, закріплення стінок свердловин трубами, виготовлення та закачування глиняного розчину, встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки, виконання інших робіт, передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами.

5.7. Встановлення інвентарної опалубки, формування оголовків паль.

5.8. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах.

5.9. Вибір бурів, доліт, желонок, шнекових колон, комплектація в цілому бурових колон.

5.10. Виконання операцій з опускання-піднімання та нарощування бурового інструменту.

5.11. Очищення забою свердловин, обслуговування бурових насосів та іншого допоміжного обладнання.

5.12. Проведення ловильних робіт, закривання горловини свердловин щитами.

5.13. Виявлення та усунення пошкоджень у роботі устаткування, участь у його ремонті.

5.14. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань виготовлених конструкцій паль.

5.15. Проведення кроквяних, вантажно-розвантажувальних, ліквідаційних робіт на будівельному майданчику.

5.16. Монтаж, демонтаж випробувального стенда паль.

5.17. Спостерігання за станом бетоноводів, їх заповненням, їх промивання та продування після закінчення процесу бетонування.