* *
Інструкція для посади "Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - єдині технічні правила ведення бурових робіт;
      - правила та існуючі інструкції з технології, техніки та організації виробництва;
      - основні знання з геології родовищ і технології видобування нафти і газу, термальних, йодобромних вод та інших корисних копалин;
      - геолого-технічний наряд, режимно-технологічну карту і геологічний розріз площі, яка розбурюється;
      - знання про конструкції свердловин;
      - призначення, будову і технічні характеристики бурового і силового обладнання, противикидного обладнання, автоматичних механізмів, машинних ключів, запобіжних пристроїв;
      - будову електробурів і турбобурів;
      - можливі несправності турбобура, електробура і струмопідвода, а також способи їх уникнення;
      - інструмент і пристрої, методи спуску і орієнтування труб, електробурів і турбобурів з відхилювачами під час похило спрямованого буріння свердловин;
      - будову всіх пристроїв малої механізації і контрольно-вимірювальних приладів;
      - системи очищення бурового розчину;
      - фізико-хімічні властивості бурових розчинів і хімічних реагентів для приготування і оброблення бурового розчину;
      - методи його приготування, відновлення і повторного використання, способи контролю параметрів і шляхи зниження витрат обважнювача і хімічних реагентів;
      - принципи раціонального відпрацювання доліт, які застосовуються;
      - причини аварій і ускладнень, заходи щодо їх запобігання і ліквідації;
      - допустиме навантаження на обладнання;
      - конструкцію, призначення і застосування ловильних інструментів, типорозміри, маркування, різьби, міцнісні характеристики обсадних, бурильних і насосно-компресорних труб, вимоги до підготовки свердловин до спуску обсадних труб і цементування;
      - методи і засоби захисту продуктивного горизонту від забруднення у процесі буріння і під час цементування колон;
      - процес цементування свердловин і умови, які забезпечують якість цементування і герметичність обсадних колон;
      - норми витрат матеріалів;
      - призначення, будову випробувачів пластів, пакерів різних конструкцій;
      - технічні вимоги до підготовки свердловин до спуску випробувачів пластів трубних і проведення геофізичних досліджень;
      - схеми обв'язки і конструкції герметичних пристроїв, технологію і методи проведення робіт з освоєння експлуатаційних і випробування розвідувальних свердловин;
      - наземне обладнання фонтанних і насосних свердловин;
      - правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості та інструкцію щодо запобігання і ліквідації нафтогазопроявлень.

1.4. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес буріння свердловин глибиною до 1500 м включно (під керівництвом бурильника вищої кваліфікації) на нафту і газ, термальні, йодобромні води та інші корисні копалини установками глибинного буріння і всі пов'язані з ним роботи згідно з геолого-технічним нарядом, режимно-технологічною картою і технологічним регламентом.

2.2. Перевіряє роботу контрольно-вимірювальних приладів, автоматів і запобіжних пристроїв.

2.3. Викладає і збирає бурильний інструмент.

2.4. Виконує спуско-підіймальні операції із застосуванням автоматичних механізмів.

2.5. Виконує роботи з орієнтованого спуску бурильного інструменту під час похило спрямованого буріння.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням параметрів бурового розчину в процесі буріння.

2.7. Бере участь в обладнанні устя свердловин противикидним обладнанням, запускає противикидне обладнання у разі аварійної ситуації.

2.8. Перевіряє стан противикидного обладнання.

2.9. Готує свердловину до геофізичних досліджень і бере участь у їх виконанні.

2.10. Готує свердловини і обладнання до спуску обсадних труб, керує роботами з укладання і шаблонування обсадних труб і спуску їх у свердловину.

2.11. Бере участь у роботах із цементування обсадних колон, установлення цементних мостів, випробування колон на герметичність.

2.12. Виконує роботи з освоєння експлуатаційних, випробування розвідувальних свердловин.

2.13. Виконує заключні роботи на свердловині.

2.14. Готує свердловини до спуску випробувачів пластів і бере участь у роботах з випробування пластів.

2.15. Здійснює відбір керна у заданому режимі усіма видами керновідбиральних приладів.

2.16. Виконує роботи з ліквідації ускладнень і аварій під час буріння свердловин.

2.17. Готує обладнання до транспортування.

2.18. Бере участь у профілактичному ремонті бурового обладнання, монтажі, демонтажі, транспортуванні бурової установки, у роботах з приготування, обважнювання і хімічного оброблення бурових розчинів.

2.19. Здійснює керівництво роботою вахт.

2.20. Веде первинну документацію з режиму буріння і параметрів бурового розчину.

2.21. Відповідає за стан фонтанної безпеки в процесі буріння свердловин.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.