Інструкція для посади "Верхолаз 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Верхолаз 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи верхолазом 6 розряду не менше 1 року. Вік — не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип організації верхолазних робіт;
      - основні конструктивні особливості об'єктів, де здійснюються роботи;
      - правила та технологію виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтно-відновлювальних робіт, дотримання вимог до якості робіт;
      - правила роботи на риштуванні,, підмостках, драбинах, підіймачах, з підвісних колисок;
      - правила випробовування та норми безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямочних і безлямочних монтажних поясів, індивідуальних спеціальних страхувальних засобів та верхолазного спорядження, монтажних одно-рольних блоків;
      - будову ручних і механічних лебідок, талей, правила безпечної роботи з ними;
      - методи налагоджування систем підіймання та опускання людей і вантажів, систем переміщання у безопорному просторі із застосуванням верхолазного спорядження у процесі виконання робіт;
      - правила роботи з механізованим інструментом та обладнанням;
      - правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів;
      - порядок і правила ведення обов'язкової документації під час виконання верхолазних робіт;
      - організацію і порядок проведення рятувальних робіт на висоті;
      - прийоми надання долікарської допомоги;
      - правила дотримання вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті.

1.4. Верхолаз 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Верхолаз 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Верхолаз 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Верхолаз 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, ремонтно-відновлювальні роботи в опорному та безопорному просторі із застосуванням верхолазних технологій під час будівництва та ремонту підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, мостів, тунелів, радіо- та телебашт, причалів, будівель, споруд тощо.

2.2. Виконує огляд, ревізію та виявлення дефектів конструктивних елементів висотних будівель, споруд та інженерних комунікацій.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Верхолаз 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Верхолаз 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Верхолаз 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Верхолаз 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Верхолаз 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Верхолаз 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Верхолаз 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Верхолаз 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Верхолаз 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Верхолаз 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Верхолаз 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Верхолаз 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Верхолаз 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Верхолаз 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Верхолаз 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Верхолаз 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання особливо складних робіт в опорному та безопорному просторі на висоті до 20 м у ході будівництва підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, мостів, тунелів тощо.

5.2. Монтаж залізобетонних, металевих, дерев'яних, полімерних конструкцій та деталей.

5.3. Остаточне вивіряння змонтованих конструкцій та деталей.

5.4. Кладка стін, колон, перемичок, карнизів складної конструкції з одночасним облицюванням цеглою та природним каменем.

5.5. Виконання ремонтних робіт на висотних будівлях та спорудах.

5.6. Замонолічування та герметизація внутрішніх і зовнішніх стиків панелей будівель та споруд, змонтованих зі збірних залізобетонних елементів.

5.7. Обштукатурювання стін будівель, що мають особливо складну конфігурацію.

5.8. Виконання очищувальних робіт на висотних будівлях, спорудах, конструкціях, димових трубах, мостах, теле- та радіобаштах, опорах повітряних ліній електромережі та зв'язку.

5.9. Фарбування фасадів будівель, ємкостей, промислових споруд із застосуванням механізованих інструментів.

5.10. Покривання конструкцій антикорозійними матеріалами.

5.11. Виконання слюсарних робіт у ході монтажу й демонтажу конструкцій та устаткування.

5.12. Здійснення контролю за дотриманням тех-нології виконання робіт.

5.13. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування.

5.14. Виконання стропальних робіт під час опускання-піднімання вантажів підіймальними кранами, вантажопідіймальними механізмами (лебідки, талі).

5.15. Випробування піді-ймально-такелажних засобів.

5.16. Обстеження технічного стану висотних будівель, споруд, конструкцій та інженерних комунікацій.

5.17. Ремонт облицювання, архітектур-них елементів та прикрас, балконів, карнизів тощо із застосуванням лебідок, талів, гинів.