* *
Інструкція для посади "Верхолаз 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Верхолаз 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником спорідненої професії 5 розряду не менше 1 року. Вік - не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип організації верхолазних робіт;
      - технологію та правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт, вимоги до якості робіт;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямочних і безлямочних монтажних поясів, монтажних однорольних блоків;
      - норми безпечного використання верхолазного спорядження;
      - правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками, талями;
      - правила в'язання вузлів для з'єднання тросів і канатів;
      - правила роботи з механізованим інструментом;
      - правила вико-ристання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів;
      - порядок і правила ведення обов'язкової документації під час виконання верхолазних робіт;
      - організацію рятувальних робіт;
      - прийоми надання долікарської допомоги;
      - правила дотримання вимог щодо охорони праці під час робо-ти на висоті.

1.4. Верхолаз 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Верхолаз 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Верхолаз 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Верхолаз 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи із застосуванням верхолазних технологій в опорному та безопорному просторі під час будівництва підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, зв'язку, теле- та радіомовлення, будівель, споруд тощо.

2.2. Здійснює обстеження технічного стану конструктивних елементів висотних будівель і споруд.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Верхолаз 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Верхолаз 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Верхолаз 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Верхолаз 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Верхолаз 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Верхолаз 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Верхолаз 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Верхолаз 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Верхолаз 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Верхолаз 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Верхолаз 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Верхолаз 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Верхолаз 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Верхолаз 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Верхолаз 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Верхолаз 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання складних робіт в опорному та безопорному просторі на висоті до 10 м під час будівництва підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, зв'язку, теле- та радіомовлення, будівель, споруд тощо.

5.2. Монтаж залізобетонних, металевих, дерев'яних, полімерних конструкцій та деталей.

5.3. Кладка з одночасним облицюванням цеглою стін і колон складної конструкції.

5.4. Виконання очищувальних робіт на висотних конструкціях, димових трубах.

5.5. Обштукатурювання стін будівель, що мають складну конфігурацію.

5.6. Ремонт та заміна елементів покрівель, ринв.

5.7. Просвердлювання отворів у конструкціях механізованим інструментом.

5.8. Шліфування, шпаклювання, прооліфлювання, ґрунтування, фарбування поверхонь із застосуванням механізованих інструментів та обладнання.

5.9. Покривання конструкцій антикорозійними матеріалами.

5.10. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт.

5.11. Миття вікон.

5.12. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування.

5.13. Виконання стропальних робіт під час роботи з підіймальними кранами, вантажопідіймальними механізмами (лебідки, талі).

5.14. Обстеження технічного стану конструктивних елементів висотних будівель і споруд.

5.15. Герметизація міжпанельних стиків.

5.16. Ремонт і заміна водостічних труб.