Інструкція для посади "Верхолаз 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Верхолаз 8-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи верхолазом 7 розряду не менше 1 року. Вік - не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила організації та проведення верхолазних робіт;
      - конструктивні особливості об'єктів, де виконуються роботи;
      - технологію та правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтно-відновлювальних робіт, дотримання вимог до якості робіт;
      - правила використання та випробовування тросів, канатів, верхолазних і спеціальних страхувальних засобів та спорядження згідно з вимогами безпечного виконання робіт на висотних об'єктах;
      - правила роботи з ручними та механічними лебідками, талями;
      - методи налагоджування систем для підіймання та опускання людей і вантажів, систем переміщання в безопорному просторі із застосуванням верхолазних засобів і спорядження у ході виконання робіт, спільної роботи з вертольотами;
      - правила подання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів та пілотами вертольотів;
      - порядок і правила ведення обов'язкової документації у ході виконання робіт на висоті;
      - організацію та порядок виконання рятувальних робіт на висоті;
      - прийоми надання долікарської допомоги;
      - правила дотримання вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті.

1.4. Верхолаз 8-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Верхолаз 8-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Верхолаз 8-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Верхолаз 8-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує комплекс особливо складних і відповідальних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтно-відновлювальних робіт у безопорному просторі із застосуванням верхолазних технологій у процесі будівництва висотних будівель, споруд, мостів, димових труб, опор повітряних ліній електромережі та зв'язку, підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, монтажу металоконструкцій тощо.

2.2. Здійснює обстеження та ревізію технічного стану конструктивних елементів висотних будівель, споруд та інженерних комунікацій з метою виявлення будівель, споруд та інженерних комунікацій з метою виявлення дефектів і виявляє наявні дефекти.

2.3. Складає звіти за результатами обстежень.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Верхолаз 8-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Верхолаз 8-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Верхолаз 8-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Верхолаз 8-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Верхолаз 8-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Верхолаз 8-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Верхолаз 8-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Верхолаз 8-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Верхолаз 8-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Верхолаз 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Верхолаз 8-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Верхолаз 8-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Верхолаз 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Верхолаз 8-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Верхолаз 8-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Верхолаз 8-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання комплексу особливо складних робіт в безопорному просторі на висоті понад 20 м, із застосуванням верхолазних технологій у процесі будівництва висотних будівель, споруд, мостів, тунелів, димових труб, опор повітряних ліній електромережі та зв'язку, підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості тощо.

5.2. Монтаж особливо складних, важких залізобетонних, металевих, дерев'яних, полімерних конструкцій та деталей.

5.3. Остаточне вивіряння змонтованих конструкцій та деталей.

5.4. Кладка з одночасним облицюванням цеглою, блоками різних видів, природним і штучним каменем стін, перемичок, карнизів, мостових опор, фігурних архітектурних елементів особливо складної конструкції, установлювання архітектурних деталей.

5.5. Обштукатурювання стін особливо складної конструкції.

5.6. Виконання ремонтних, очищувальних робіт на висотних конструкціях, портальних та інших кранах морських і річкових портів, вантажних терміналів, радіо- та телебаштах, димових трубах, градирнях, газоходах, на склепіннях тунелів, опорах і льодобійних биках мостів, опорах повітряних ліній електромережі та зв'язку тощо.

5.7. Здійснення ремонтно-відновлювальних робіт на унікальних спорудах, пам'ятках історії, культури та архітектури, фасадах будівель і споруд (ремонт облицювання, архітектурних елементів та деталей, балконів, лоджій, еркерів, карнизів, колон, заму-ровування міжпанельних стиків, тріщин тощо).

5.8. Футерування газоповітроводів і про-мислових труб.

5.9. Ремонт покрівель, що мають особливо складну конструкцію.

5.10. Покрит-тя поверхонь конструкцій та замазування швів антикорозійними матеріалами, вогне-захисна обробка будівельних конструкцій.

5.11. Виконання особливо складних малярних робіт на висотних об'єктах із застосуванням механізованих інструментів.

5.12. Скління та заміна скла на унікальних висотних будівлях, культових спорудах, пам'ятках історії, культури та архітектури.

5.13. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт.

5.14. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування.

5.15. Піднімання, опускання, переміщання вантажів, конструкцій, устаткування, що мають складну конфігурацію, велику вагу й габарити, із застосуванням підіймальних кранів, вантажопі-діймальних механізмів (лебідок, талей), вертольотів.

5.16. Випробовування підіймально-опускального устаткування, засобів верхолазного та індивідуального страхувального, монтажного спорядження.

5.17. Обстеження технічного стану та здійснення ревізій на ви-сотних будівлях, спорудах, інженерних комунікаціях та виявляння наявних дефектів.

5.18. Здійснення контролю за якістю верхолазних робіт, що виконуються іншими робітниками.